Historie černilovské obřadní síně - bývalého evangelického kostela aušpurského vyznání


Evangelický sbor aušpurského vyznání byl v Černilově založen v roce 1784. Prvním farářem se zde stal Štěpán Leška. Usiloval o zřízení modlitebny, což se podařilo zrealizovat až za faráře Jana Csonky. Modlitebna byla slavnostně otevřena 13. 5. 1788. V roce 1789 byla postavena také fara. Modlitebna byla původně dřevěná, tedy provizorní, proto se sbor později rozhodl vystavět místo ní zděný kostel. Stavba kostela byla dokončena v roce 1824. V roce 1854 - 1855 byla vystavěna také nová fara. Farář Karel Eduard Lány incioval přístavbu hospodářských budov  k faře, zřízení jednotřídní školy, ke kostelu byla přistavěna věž a kostel byl opraven. Kostel byl jednolodní s okrouhlým kněžištěm na východ. Ve věži byly původně tři zvony s reliéfy Jana Husa, Jana Amose Komenského a Martina Luthera. V roce 1917 byly dva zvony zrekvírovány a zbyl pouze jeden s relíéfem Jana Husa.

Duchovní život sboru zahrnoval pravidelné nedělní bohoslužby, biblické hodiny, mimořádné bohoslužby, přípravu konfirmandů, obřady jako křty, svatby, pohřby a další.

 V roce 1881 měl černilovský evangelický sbor aušpurského vyznání 600 členů a byl v té době i sídlem východního seniorátu. Sbor měl také svou kazatelskou stanici ve Dvoře Králové nad Labem.

Faráři, kteří zde působili:

1784 - 1784 Štěpán Hoszú

1784 - 1785 Štěpán Leška

1785 - 1786 Samuel Laho

1787 - 1793 Jan Csonka

1794 - 1808 Pavel Caltík

1808 - 1812  Daniel Korbely

1813 - 1819 Matyáš Havlík

1820 - 1826 Jan Holeček

1838 - 1863 Jan Bedřich Kučera - http://mistareformace.cz/m/nahrobek-jana-bedricha-kucery

1864 - 1903 Karel Eduard Lány - http://uhersko.com/zkusebni-stranka/historie-rodu/karel-eduard-lany/

1904 - 1919 Justus Lidmil Hruška

V prosinci 1918 došlo po vzniku Československé republiky celorepublikově ke sloučení evangelické církve. Celý proces byl v Černilově završen spojením obou zdejších farností 28. 6. 1920.  Oba evangelické kostely se nejprve  využívaly střídavě, nakonec bylo rozhodnuto, že bývalý kostel a.v. (tzv. dolní) bude propůjčen k využívání nově vzniklé Církvi československé husitské.

Po druhé světové válce přestal být kostel účelově využíván, postupně chátral a sloužil i jako sklad. V roce 1969 jej převzal do užívání Místní národní výbor a následně nevyužitý kostel upravil na smuteční obřadní síň. Úpravu prováděl MNV svépomocně. Projekt na rekonstrukci navrhl hradecký výtvarník Jaroslav Kábrt, rekonstrukci koordinoval tehdejší předseda MNV Jaroslav Kutík.

V roce 2004 byla opravena střecha, fasáda a rekonstruovány okna. Byl také vyčištěn a opraven hodinový stroj na věži kostela.

Budova kostela si vyžádala kompletní vnitřní rekonstrukci v roce 2019 - 2020. V  konstrukci střechy byly vyměněny jednotlivé nosné prvky, opraveny vnitřní omítky, vystavěno nové obřadní podium a prostor u varhan. Byla vybudována nová přípojka pro vodovodní a kanalizační systém sociálního zařízení, vzniklo nové sociální zázemí, kancelář, úklidová komora. Prostor kolem kostela byl revitalizován a parkově upraven. Projekt na úpravu víceúčelové síně vypracoval ateliér Žárovka Projektanti s.r.o. z Hradce Králové, ing. Tomáš Koblasa a práce realizovala stavební firma Stavrecon Pardubice s.r.o.

                historický pohled černilovského evagenlického kostala aušpurského vyznání ze sbírky Davida Horáka

aktualizováno: 17. 2. 2021 17:07,

Novinky z obce

Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Zasedání obecního zastupitelstva

  • Barbora Burdychová
  • 24
Upozornění k odstranění stromoví
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Upozornění k odstranění stromoví

  • Barbora Burdychová
  • 36

aktualizace stránky: 7. 10. 2021

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům, Černilov 215). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do zahraničí, nejprve do Německa a později do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života. Do své vlasti se již pak nikdy nepodíval. Zemřel ve Washingtonu D. C. v USA 13. 10. 1976.

Obec
Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka
Obec

aktualizace události: 5. 10. 2021

Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka

  • začíná v - končí v
  • Kulturní a spolkový dům v Černilově

aktualizace stránky: 22. 9. 2021

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec

aktualizace stránky: 20. 9. 2021

Změna úhrady za odpady 2022

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Úřad Obec