Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie černilovské obřadní síně - bývalého evangelického kostela aušpurského vyznání


Evangelický sbor aušpurského vyznání byl v Černilově založen v roce 1784. Prvním farářem se zde stal Štěpán Leška. Usiloval o zřízení modlitebny, což se podařilo zrealizovat až za faráře Jana Csonky. Modlitebna byla slavnostně otevřena 13. 5. 1788. V roce 1789 byla postavena také fara. Modlitebna byla původně dřevěná, tedy provizorní, proto se sbor později rozhodl vystavět místo ní zděný kostel. Stavba kostela byla dokončena v roce 1824. V roce 1854 - 1855 byla vystavěna také nová fara. Farář Karel Eduard Lány incioval přístavbu hospodářských budov  k faře, zřízení jednotřídní školy, ke kostelu byla přistavěna věž a kostel byl opraven. Kostel byl jednolodní s okrouhlým kněžištěm na východ. Ve věži byly původně tři zvony s reliéfy Jana Husa, Jana Amose Komenského a Martina Luthera. V roce 1917 byly dva zvony zrekvírovány a zbyl pouze jeden s relíéfem Jana Husa.

Duchovní život sboru zahrnoval pravidelné nedělní bohoslužby, biblické hodiny, mimořádné bohoslužby, přípravu konfirmandů, obřady jako křty, svatby, pohřby a další.

 V roce 1881 měl černilovský evangelický sbor aušpurského vyznání 600 členů a byl v té době i sídlem východního seniorátu. Sbor měl také svou kazatelskou stanici ve Dvoře Králové nad Labem.

Faráři, kteří zde působili:

1784 - 1784 Štěpán Hoszú

1784 - 1785 Štěpán Leška

1785 - 1786 Samuel Laho

1787 - 1793 Jan Csonka

1794 - 1808 Pavel Caltík

1808 - 1812  Daniel Korbely

1813 - 1819 Matyáš Havlík

1820 - 1826 Jan Holeček

1838 - 1863 Jan Bedřich Kučera - http://mistareformace.cz/m/nahrobek-jana-bedricha-kucery

1864 - 1903 Karel Eduard Lány - http://uhersko.com/zkusebni-stranka/historie-rodu/karel-eduard-lany/

1904 - 1919 Justus Lidmil Hruška

V prosinci 1918 došlo po vzniku Československé republiky celorepublikově ke sloučení evangelické církve. Celý proces byl v Černilově završen spojením obou zdejších farností 28. 6. 1920.  Oba evangelické kostely se nejprve  využívaly střídavě, nakonec bylo rozhodnuto, že bývalý kostel a.v. (tzv. dolní) bude propůjčen k využívání nově vzniklé Církvi československé husitské.

Po druhé světové válce přestal být kostel účelově využíván, postupně chátral a sloužil i jako sklad. V roce 1969 jej převzal do užívání Místní národní výbor a následně nevyužitý kostel upravil na smuteční obřadní síň. Úpravu prováděl MNV svépomocně. Projekt na rekonstrukci navrhl hradecký výtvarník Jaroslav Kábrt, rekonstrukci koordinoval tehdejší předseda MNV Jaroslav Kutík.

V roce 2004 byla opravena střecha, fasáda a rekonstruovány okna. Byl také vyčištěn a opraven hodinový stroj na věži kostela.

Budova kostela si vyžádala kompletní vnitřní rekonstrukci v roce 2019 - 2020. V  konstrukci střechy byly vyměněny jednotlivé nosné prvky, opraveny vnitřní omítky, vystavěno nové obřadní podium a prostor u varhan. Byla vybudována nová přípojka pro vodovodní a kanalizační systém sociálního zařízení, vzniklo nové sociální zázemí, kancelář, úklidová komora. Prostor kolem kostela byl revitalizován a parkově upraven. Projekt na úpravu víceúčelové síně vypracoval ateliér Žárovka Projektanti s.r.o. z Hradce Králové, ing. Tomáš Koblasa a práce realizovala stavební firma Stavrecon Pardubice s.r.o.

                historický pohled černilovského evagenlického kostala aušpurského vyznání ze sbírky Davida Horáka

aktualizováno: 17. 2. 2021 17:07,

Novinky z obce

Pivní slavnosti ve Skalici
Obec

aktualizace článku: 18. 5. 2022

Pivní slavnosti ve Skalici

  • Barbora Burdychová
  • 16
Koncert Vivian/Natřije/Osaka
Obec

aktualizace článku: 18. 5. 2022

Koncert Vivian/Natřije/Osaka

  • Barbora Burdychová
  • 29
Svoz nebezpečného odpadu
Obec

aktualizace článku: 18. 5. 2022

Svoz nebezpečného odpadu

  • Barbora Burdychová
  • 34
Kotlíková dotace
Obec

aktualizace článku: 13. 5. 2022

Kotlíková dotace

  • Barbora Burdychová
  • 30
Kompostéry - termín dodání
Obec

aktualizace článku: 4. 5. 2022

Kompostéry - termín dodání

  • Barbora Burdychová
  • 55

aktualizace stránky: 2. 5. 2022

Aktuální akce v KSD Černilov

Co se aktuálně děje v Kulturním a spolkovém domě v Černilově:

Obec