Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie černilovské obřadní síně - bývalého evangelického kostela aušpurského vyznání


Evangelický sbor aušpurského vyznání byl v Černilově založen v roce 1784. Prvním farářem se zde stal Štěpán Leška. Usiloval o zřízení modlitebny, což se podařilo zrealizovat až za faráře Jana Csonky. Modlitebna byla slavnostně otevřena 13. 5. 1788. V roce 1789 byla postavena také fara. Modlitebna byla původně dřevěná, tedy provizorní, proto se sbor později rozhodl vystavět místo ní zděný kostel. Stavba kostela byla dokončena v roce 1824. V roce 1854 - 1855 byla vystavěna také nová fara. Farář Karel Eduard Lány incioval přístavbu hospodářských budov  k faře, zřízení jednotřídní školy, ke kostelu byla přistavěna věž a kostel byl opraven. Kostel byl jednolodní s okrouhlým kněžištěm na východ. Ve věži byly původně tři zvony s reliéfy Jana Husa, Jana Amose Komenského a Martina Luthera. V roce 1917 byly dva zvony zrekvírovány a zbyl pouze jeden s relíéfem Jana Husa.

Duchovní život sboru zahrnoval pravidelné nedělní bohoslužby, biblické hodiny, mimořádné bohoslužby, přípravu konfirmandů, obřady jako křty, svatby, pohřby a další.

 V roce 1881 měl černilovský evangelický sbor aušpurského vyznání 600 členů a byl v té době i sídlem východního seniorátu. Sbor měl také svou kazatelskou stanici ve Dvoře Králové nad Labem.

Faráři, kteří zde působili:

1784 - 1784 Štěpán Hoszú

1784 - 1785 Štěpán Leška

1785 - 1786 Samuel Laho

1787 - 1793 Jan Csonka

1794 - 1808 Pavel Caltík

1808 - 1812  Daniel Korbely

1813 - 1819 Matyáš Havlík

1820 - 1826 Jan Holeček

1838 - 1863 Jan Bedřich Kučera - http://mistareformace.cz/m/nahrobek-jana-bedricha-kucery

1864 - 1903 Karel Eduard Lány - http://uhersko.com/zkusebni-stranka/historie-rodu/karel-eduard-lany/

1904 - 1919 Justus Lidmil Hruška

V prosinci 1918 došlo po vzniku Československé republiky celorepublikově ke sloučení evangelické církve. Celý proces byl v Černilově završen spojením obou zdejších farností 28. 6. 1920.  Oba evangelické kostely se nejprve  využívaly střídavě, nakonec bylo rozhodnuto, že bývalý kostel a.v. (tzv. dolní) bude propůjčen k využívání nově vzniklé Církvi československé husitské.

Po druhé světové válce přestal být kostel účelově využíván, postupně chátral a sloužil i jako sklad. V roce 1969 jej převzal do užívání Místní národní výbor a následně nevyužitý kostel upravil na smuteční obřadní síň. Úpravu prováděl MNV svépomocně. Projekt na rekonstrukci navrhl hradecký výtvarník Jaroslav Kábrt, rekonstrukci koordinoval tehdejší předseda MNV Jaroslav Kutík.

V roce 2004 byla opravena střecha, fasáda a rekonstruovány okna. Byl také vyčištěn a opraven hodinový stroj na věži kostela.

Budova kostela si vyžádala kompletní vnitřní rekonstrukci v roce 2019 - 2020. V  konstrukci střechy byly vyměněny jednotlivé nosné prvky, opraveny vnitřní omítky, vystavěno nové obřadní podium a prostor u varhan. Byla vybudována nová přípojka pro vodovodní a kanalizační systém sociálního zařízení, vzniklo nové sociální zázemí, kancelář, úklidová komora. Prostor kolem kostela byl revitalizován a parkově upraven. Projekt na úpravu víceúčelové síně vypracoval ateliér Žárovka Projektanti s.r.o. z Hradce Králové, ing. Tomáš Koblasa a práce realizovala stavební firma Stavrecon Pardubice s.r.o.

                historický pohled černilovského evagenlického kostala aušpurského vyznání ze sbírky Davida Horáka

aktualizováno: 17. 2. 2021 17:07,

Novinky z obce

aktualizace stránky: 12. 9. 2022

Historie evangelické školy h. v.

HISTORIE ČERNILOVSKÉ EVANGELICKÉ ŠKOLY HELVÉTSKÉHO VYZNÁNÍ  

Křesťané evangelického sboru helvetského vyznání (h.v.), jenž byl po vydání císařského Tolerančního patentu v Černilově založen r. 1784, vždy toužili mít svoji vlastní školu. Z ekonomického hlediska se ale jednalo o velmi náročný podnik, a proto se jejich snaha naplnila až v roce 1864. Fungování evangelické školy bylo bytostně spjato s osobností Jana Rychetského z Hradiště, který zde působil dlouhá léta jako řídící učitel. Setrval tu od založení školy až do roku 1911 a jeho potomci žijí v Černilově a okolí dodnes.

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Využití budovy

Prostory Kulturního a spolkového domu využívají aktuálně tyto subjekty:

 • Obec Černilov,
 • Místní knihovna,
 • Mikroregion Černilovsko,
 • Masarykova jubilejní a základní škola,
 • Klub dobré pohody (senioři),
 • Klub maminek Dvoreček,
 • Ulita Černilov, zapsaný spolek,
 • Fotbalový klub Černilov,
 • Sbor českobratrské církve evangelické,
 • Církev adventistů sedmého dne,
 • Kateřina Vejsová - cvičení jógy,
 • Soňa Šplíchalová - cvičení pillates
 • Creato Černilov
 • další subjekty a jednotlivci

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Kulturní a spolkový dům v Černilově

Kulturní a spolkový dům v Černilově leží v centru obce Černilov, blízko základní školy.

Je také hned u kostela, což je výborný orientační bod. Ale pozor! Černilov má kostely tři. Tento nejbližší je evangelický a někdy se mu také říká prostřední.

KSD patří spolu se základní školou k nejkrásnějším veřejným stavbám v Černilově. Má meruňkovou fasádu.

Parkovat kola i auta můžete přímo před domem. Stojany na kola naleznete na zahradě před vstupem do KSD.

na mapě je KSD Černilov zde:


Kulturní a spolkový dům v Černilově
503 43 Černilov 215
Česká republika

E-mail: ksd@cernilov.cz

facebook: ksdcernilov


Kulturní a spolkový dům byl postaven v roce 1864 z inciativy faráře Justuse Szalatnay jako evangelická škola. V roce 1899 se v tomto domě narodil manžel Milady Horákové, Bohuslav Horák. Jeho rodiče zde totiž působili jako učitelé a bydleli tu. Dědeček Bohuslava Horáka, pan Rychetský byl mnoho let ředitelem této evangelické školy. Později dům prostorově vypomáhal základní škole, byly zde kdysi také byty či zde sídlila do roku 1968 Místní knihovna. Po roce 1990 dostal dům do svého vlastnictví zdejší evangelický sbor. Dům sloužil jako zázemí pro zimní bohoslužby a další církevní akce.

Od roku 2003 je dům majetkem Obce Černilov. Obec objekt zrekonstruovala a stará se o jeho správu a provoz. Dům nyní slouží jako volnočasové centrum pro občany Černilova a okolí. Konají se zde kurzy, kroužky, přednášky, cvičení, koncerty, besedy, setkávání zájmových a podpůrných skupin, akce samosprávy a další akce.

Kulturní a spolkový dům v Černilově je (a doufáme, že čím dál tím více ještě bude) místem, kde člověk může být „jako doma“ od kolébky až do stáří. Jako miminko přijde do Klubu maminek, sotva se z něj s kamarády odbatolí, začne chodit na tanečky, výtvarný kroužek, výuku angličtinky pro předškoláky…coby žák základní školy zde bude slavnostně pasován na čtenáře, pak začne hrát v „dramaťáku“, cvičit aerobic, učit se hrát na housle, zpívat v TenSingu a už je tu čas, kdy ho začnou zajímat cestovatelské večery či přednášky z psychologie. Ani se nenaděje a s prvním dítkem je čas navštívit klub maminek. Pardon, doba se posunula, a z klubu „jen“ maminek se stalo rodinné centrum.

Děti pomalu odrůstají a tak přichází čas naučit se něco nového. Třeba keramiku nebo pletení košíků. Náš člověk se přesune do prvního patra Kulturního a spolkového domu. Výtvarná dílna je jeho. Jako zastupitel/-ka bude přicházet do KSD také na důležitá jednání. A je tu důchod. A člověk je najednou tak sám a opuštěný… ale ba ne, není! Spolek dobré pohody ho vítá. Člověk není sám. Stačí jen vzít za kliku, vejít a taky přiložit ruku k dílu. Protože spolky fungují jen tam, kde se lidé nebojí vyjít za brány svých příbytků a věnovat svůj čas, prostředky, nápady ostatním. Kdo to udělá, většinou se mu to mnohonásobně vrátí. Milí černilováci a nejen černilováci, Kulturní a spolkový dům je tu pro vás. A je i na vás, co báječného se v něm dá zažít. Kdo ví, co se o této budově bude psát zas za dalších 150 let…Budova oslavila totiž právě nedávno toto nádherné výročí a stále skvěle slouží dál...!

Kulturní a spolkový dům v Černilově nabízí k využití:


Přízemí:

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 40 míst
 • klubovna s hernou pro děti
 • kuchyňka
 • bezbariérové sociální zařízení
 • šatna

1.patro

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 80 míst
 • učebna – výtvarná dílna
 • sociální zařízení
 • kuchyňka
 • šatna

2.patro

 • malá učebna s kuchyňkou
 • učebna / klubovna s pohovkou a stolním fotbálkem
 • kancelář
 • šatna
 • sociální zařízení

Zahrada KSD:

 • venkovní amfiteátr pro kulturní produkci
 • dvůr se zámkovou dlažbou
 • malé hřiště pro děti
 • stojany na kola 
Obec
Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 11. 8. 2022

Zasedání obecního zastupitelstva

 • Barbora Burdychová
 • 136

aktualizace stránky: 10. 8. 2022

Aktuální akce v KSD Černilov

Co se aktuálně děje v Kulturním a spolkovém domě v Černilově:

Obec
Omezení provozu na začátku obce Černilov
Obec

aktualizace článku: 9. 8. 2022

Omezení provozu na začátku obce Černilov

 • Barbora Burdychová
 • 110