Obec Černilov

Aktuálně


Kurz háčkování

Kurz háčkování

Zveme vás do Kulturního a spolkového domu v Černilově na kurz háčkování s Radkou Skalovou. 
Nábor nových hráčů

Nábor nových hráčů

FK Černilov vás zve na nábor nových hráčů

Hlasování do přenosné volební schránky

Hlasování do přenosné volební schránky

Informace k hlasování do přenosné volební schránky

Černilovské posvícení

Černilovské posvícení

Pardubický lunapark Rochl vás srdečně zve na tradiční černilovské posvícení

Pozor !!!

Možnost úhrady platební kartou

Informujeme občany, že je od 17. března 2021 možné veškeré platby hradit i platební kartou. Účtenka o provedené platbě se bude zasílat na váš e-mail.

Pozor !!!

Zavedení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Informujeme občany, že od 1.1.2022 bude zaveden místní poplatek za odpadového hospodářství. Bližší informace naleznete v obecně závazné vyhlášce
č. 1/2021.

číst více

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

datum vyvěšení: 15.09.2021
datum svěšení: 11.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

datum vyvěšení: 14.09.2021
datum svěšení: 02.01.2023

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Záměr obce prodat pozemek p.č. 2675/115 v k.ú. Černilov

datum vyvěšení: 13.09.2021
datum svěšení: 29.09.2021

Záměr obce prodat pozemek p.č. 2675/115 v k.ú. Černilov o výměře 168 m2.

Záměr prodat pozemky v lokalitě Z9b "U Říhů"

datum vyvěšení: 07.09.2021
datum svěšení: 07.10.2021

Záměr prodat pozemky v lokalitě Z9b "U Říhů" v k.ú. a obci Černilov

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov 2021 - ŘKF Černilov

datum vyvěšení: 27.08.2021
datum svěšení: 27.08.2024

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč na opravu varhan v kostele Nalezení sv. Štěpána (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 2/2021 A10 z 19. 8. 2021)

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

datum vyvěšení: 16.08.2021
datum svěšení: 11.10.2021

Info o obci

Info o obci

Obec Černilov leží přibližně 10 km severovýchodně od Hradce Králové v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem je Tranecký kopec 274 m n. m.


Černilov je největší obcí okresu Hradec Králové, tvoří jej místní části Černilov, Bukovina a Újezd.

číst více