V obci Černilov jsou následující spolky a sdružení:

 • SDH Černilov
 • Ulita
 • FK Černilov
 • Klub maminek Dvoreček
 • Spolek přátel Újezda
 • LTC Černilov
 • FBC Černilov
 • Sokol Černilov
 • Jednota Orel Černilov
aktualizováno: 12. 3. 2021 20:22, Barbora Burdychová

Novinky z obce a volného času

aktualizace stránky: 22. 9. 2021

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec
Nábor nových hráčů
Volný čas

aktualizace článku: 20. 9. 2021

Nábor nových hráčů

 • Barbora Burdychová
 • 43

aktualizace stránky: 20. 9. 2021

Změna úhrady za odpady 2022

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Úřad Obec
Černilovské posvícení
Obec Volný čas

aktualizace článku: 20. 9. 2021

Černilovské posvícení

 • Barbora Burdychová
 • 146
Změna v placení za odpady
Obec

aktualizace článku: 15. 9. 2021

Změna v placení za odpady

 • Barbora Burdychová
 • 113
Varhanní koncert
Volný čas

aktualizace článku: 15. 9. 2021

Varhanní koncert

 • Barbora Burdychová
 • 50