Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Stanoviště

Vybírá se:

 • areál Údržby obce „Bosna“
 • barvy, lepidla, pryskyřice
 • za křižovatkou na Bukovinu v „Bříláku“
 • rozpouštědla
 • křižovatka Újezd
 • kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 • křižovatka Bukovina
 • detergenty, odmašťovací prostředky


 • staré léky


 • pesticidy


 • akumulátory (i plné)

Sběrné nádoby se umisťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.

Do uvedených zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál, např. odpad z demolic a staveb, zeminu nebo kov. 

publikováno: 10. 1. 2021 18:46, OI Admin

Novinky z úřadu

publikováno: 7. 6. 2023

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 07. 06. 2023

Zítra přijede soukromý prodejce jahod. Prodej se uskuteční v 16:00 hod u obchodu Hruška. Cena je 79 Kč/kg.

Úřad

publikováno: 23. 5. 2023

Služby a poplatky

Ceník místních poplatků obce Černilov

Poplatek ze psa

Poplatník s trvalým pobytem

200 Kč/pes

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Úřad

publikováno: 12. 5. 2023

Přijaté dotace

Rekonstrukce požární zbrojnice v Černilově

Úřad
Výběrové řízení
Úřad

publikováno: 24. 4. 2023

Výběrové řízení

 • Barbora Burdychová
 • 161
Informace o uzavření úřadu
Úřad

publikováno: 31. 3. 2023

Informace o uzavření úřadu

 • Barbora Burdychová
 • 101
Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu
Úřad

publikováno: 27. 3. 2023

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

 • Barbora Burdychová
 • 311