Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

INFORMACE K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ A REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ V OBCI ČERNILOV

Občanské obřady

Stanovené místo pro oddávání: 

Obřadní síň v Černilově
Kulturní a spolkový dům čp. 215

Stanovená doba: 

pátek

Časové rozmezí:

10:00 – 14:00

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v Obřadní síni Černilov.

U obřadů konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadů věcí snoubenců, a to včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu.

Postup při vyřízení občanského obřadu

Předběžnou rezervaci termínu lze zamluvit telefonicky, emailem či při osobní návštěvě. Přibližně měsíc před dohodnutým termínem předloží snoubenci při osobní návštěvě na matrice podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ (případně žádost o povolení obřadu mimo stanovený oddací termín či místo) a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření manželství vystaví matrika oddací list, který si novomanželé vyzvednou osobně. Oddací list může být zaslán i na uvedenou adresu jednoho z novomanželů.

Poplatky za svatební obřady

Poplatky jsou v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Církevní obřady

Obec Černilov vydává na žádost „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“ snoubencům, kteří se rozhodli uzavřít manželství v rámci matričního správního obvodu a zároveň splní všechny požadavky dané platným právním předpisem.

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku se vystavuje bezplatně, a to na dobu 6 měsíců.

Termíny a ostatní organizační záležitosti si snoubenci sjednávají s příslušným církevním oddávajícím.

publikováno: 25. 3. 2024 16:28, Petra Kubařová