Současnost obce Černilov


Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Černilovský obecní úřad spravuje záležitosti matriky a stavebního úřadu. Správní obvod tvoří samostatné obce Černilov, Divec, Lejšovka, Libníkovice, Librantice, Libřice a Výrava. 

V současnosti si Černilov udržuje trend moderní obce s plnou občanskou vybaveností. Je zde Masarykova jubilejní základní a mateřská škola, sportovní areál s fotbalovými hřišti, tenisovými kurty, hřištěm na pétanque,  dětským hřištěm a venkovní posilovnou workout, Sokolovna, Kulturní a spolkový dům, Místní knihovna, pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, prodejny potravin, cukrárna, pizzerie s pekárnou a další služby pro veřejnost. Budova Masarykovy jubilejní základní školy navržená významným architektem Oldřichem Liskou byla sice postavena již v roce 1931, ale pro svou nadčasovost je stále architektonickou chloubou obce. Významnými památkami jsou katolický kostel Nalezení svatého Štěpána a dva evangelické kostely. Tzv. dolní (bývalý kostel augspurského vyznání) slouží už mnoho let jako obecní obřadní síň a v roce 2020 byl nově zrekonstruován.

V Černilově, Bukovině i Újezdě kvete v současnosti bohatá spolková činnost. Mnoho akcí během roku zde pořádají hasiči, myslivci, fotbalisti, tenisté, chovatelé, mažoretky Creato Černilov, Klub dobré pohody – Klub seniorů, spolek Ulita Černilov s Klubem maminek Dvoreček, Sokol a další. Aby se všichni tito aktivní lidé sešli a vzájemně poznali, vznikla v roce 2019 akce „Černilovské spolčení“, kde se v jednom dni a na jednom místě všichni prezentují, a vše je zakončeno společnou venkovní zábavou. Tradiční otevřenou akcí pro veřejnost je také červnový festival Černilovský dvůr s koncerty, divadly, výstavami a workshopy. V Bukovině místní obnovili tradiční pouť a je zde aktivní Sokol, v Újezdě zase pořádá celou řadu akcí Spolek přátel Újezda.

Černilov se stal vyhledávanou lokalitou pro bydlení pro své občanské vybavení, zdravé životní prostředí a snadnou dopravní dostupnost z krajského města. Černilovem projíždějí spoje autobusové dopravy na trase Praha - Hradec Králové - Náchod/Nové Město nad Metují. Díky tomu je odtud dobře dostupné krajské město, kam mnoho občanů dojíždí za pracovními či vzdělávacími příležitostmi (zvl. středoškolským a vysokoškolským vzděláním).

V obci vždy převládalo zemědělství, řemeslné živnosti a obchod. Zemědělství prodělalo v porovnání se stavem před deseti lety největší změny. Tehdy v obci působily dva velké zemědělské podniky Borek - nástupce bývalého ZD a Beta - nástupce bývalého státního statku s poměrně velkým počtem zaměstnanců, dnes jsou v obci tři rodinné farmy a společnost HNG Czech se zahraniční účastí, která s několika zaměstnanci a výkonnou technikou obdělává většinu orné půdy. Chovem zvířat se vůbec nezabývá.

Předpokladem pro transformaci zemědělství jsou pozemkové úpravy, které v obci probíhají od roku 1992. V rámci pozemkových úprav byl vyprojektován "Územní systém ekologické stability", což je dokumentace, která pojednává katastry obce mimo zastavěná území a rámcově do naší převážně zorněné půdy zasazuje vodní plochy, biocentra lesního a lučního typu včetně jejich propojení tzv. "biokoridory". Patří sem například úpravy rybníka Kaltouz, lesní biocentrum Boháčův lesík či lokalita Číbr-Háje. Ve spolupráci s občany, mysliveckým sdružením a spolkem Sázíme stromy byly vysázeny nové stromové aleje ke křížku a třešňová za Lukáškovými.

Důležitá je i přístupnost zemědělské půdy, proto již byly vybudovány komunikace Malostranská, Pultrova a Záhumenní cesta. Od roku 1996 probíhají pozemkové úpravy jako "komplexní", které mimo popsané podmínky k racionálnímu hospodaření, ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability uspořádávají i vlastnická práva, pozemky scelují případně dělí a zabezpečují jejich přístupnost a vyrovnání hranic.

V celé obci je zaveden vodovod, plyn, kabelové telefonní rozvody, vysílače mobilních operátorů, bezdrátový a optický internet. Kanalizace v Černilově je napojena na čistírnu odpadních vod.

V oblasti školství disponuje obec Masarykovou jubilejní mateřskou a základní školou, kterou průběžně modernizuje.  Mateřská škola má v provozu pět tříd.  Školní jídelna zajišťuje stravu pro mateřskou i základní školu v Černilově a v Libranticích a obědy pro strávníky z řad veřejnosti. V přípravě je stavba nové víceúčelové haly/tělocvičny. Obec je také zřizovatelem Místní knihovny a Kulturního a spolkového domu, který je využíván pro volnočasové aktivity veřejnosti a obě místa pro celoživotní neformální vzdělávání.

Pokud mluvíme o sportu, v černilovském sportovním areálu jsou k dispozici dvě fotbalová hřiště, dva tenisové a volejbalové kurty, hřiště na pétangue, workout a dětské hřiště. Zvláště v letních měsících jsou všechna sportoviště hojně užívána. Sokolovna, kterou obec také vlastní, byla napojena na vodovod a kanalizaci, bylo v ní zrekonstruováno osvětlení a zavedeno plynové vytápění. V současnosti se zde hraje pro stolní tenis, florbal, koná se zde pravidelný trénink mažoretek, cvičení, plesy, koncerty či divadelní představení.

aktualizováno: 24. 2. 2021 21:10, Jana Žárská

Novinky z hasičů a obce

Sázení nových stromů v Černilově 27. 11. 2021
Obec Volný čas

aktualizace události: 24. 11. 2021

Sázení nových stromů v Černilově 27. 11. 2021

  • začíná v - končí v
  • plato na zadní silničce
Červené vlčí máky - sbírka pro Paměť národa
Obec

aktualizace události: 2. 11. 2021

Červené vlčí máky - sbírka pro Paměť národa

  • začíná v - končí v
  • Místní knihovna v Černilově

aktualizace stránky: 27. 10. 2021

Klub maminek Dvoreček

KLUB MAMINEK DVOREČEK

Dvoreček je otevřený klub rodičů a předškolkových a předškolních dětí z Mikroregionu Černilovsko.

Zveme do jeho činnosti všechny, kteří mají chuť se společně pravidelně setkávat a něco spolu podnikat.

Obec Volný čas

aktualizace stránky: 26. 10. 2021

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům, Černilov 215). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do zahraničí, nejprve do Německa a později do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života. Do své vlasti se již pak nikdy nepodíval. Zemřel ve Washingtonu D. C. v USA 13. 10. 1976.

Obec
Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Zasedání obecního zastupitelstva

  • Barbora Burdychová
  • 60
Upozornění k odstranění stromoví
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Upozornění k odstranění stromoví

  • Barbora Burdychová
  • 67