Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (Sbírka zákonů č. 38/2024 ze dne 27. 02. 2024) uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Kdo je oprávněn volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 8. června 2024), dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tzn. 24. 04. 2024) před druhým dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst či psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise.

Žádost o vydání voličského průkazu

Vyhotovené voličské průkazy se budou vydávat od čtvrtka 23. května 2024.

Volič může o voličský průkaz požádat osobně u obecního úřadu, podle místa trvalého pobytu, nejpozději
do 5. června 2024 do 16:00 hod.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o datovou schránku FYZICKÉ OSOBY - voliče). Obě podání musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 31. května 2024 do 16:00 hod.
Za ověření podpisu na úřadech, se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

POZOR! Obecní úřad Černilov využívá k doručování na území ČR služeb České pošty a neručí za pozdní nebo chybné (ne)doručení zásilky tímto poskytovatelem služeb .

Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán a nebo požádat na zastupitelském úřadu o vydání voličského průkazu, avšak volit může pouze na území České republiky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se ze zdravotních důvodů (nikoli z důvodu karantény) volič nemůže osobně dostavit do volební místnosti, může požádat o přenosnou volební schránku ve svém bydlišti.

V případě zájmu o přenosnou schránku kontaktujte Obecní úřad Černilov, Ing. Barboru Burdychovou, tel.: 604 180 135 nebo 495 431 131. V době voleb se můžete rovněž obrátit na uvedené mobilní číslo či přímo na okrskovou komisi.

Bezbariérový přístup

Okrsek č. 1 Kulturní a spolkový dům Černilov  a okrsek č. 2 Bukovina mají bezbariérový přístup pro osoby se zhoršenou mobilitou.

Okrsek č. 3 Újezd - nemá bezbariérový přístup. Doporučujeme využít přenosné volební schránky.

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovací lístku a úřední obálky, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může vyznačit přednostní hlasy, nejvýše u 2 kandidátů
(a to zakroužkováním pořadového čísla). Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 

publikováno: 16. 5. 2024 09:43, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

publikováno: 20. 5. 2024

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 20. 05. 2024

Cvičitelka Markéta Vachová oznamuje, že je dnes zrušeno cvičení P-Class v tělocvičně základní školy.

Úřad

publikováno: 16. 5. 2024

Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (Sbírka zákonů č. 38/2024 ze dne 27. 02. 2024) uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Úřad
obrázek nenalezen
Úřad

publikováno: 7. 5. 2024

Závěrečný účet obce 2023

  • Jana Horáková
  • 40

publikováno: 25. 4. 2024

Sběr použitého ošacení

Sběr použitého ošacení

DIAKONIE BROUMOV

Již 30 let realizuje Diakonie Broumov myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Pokud to bude možné, před darováním prohlédněte a vyřaďte věci, které již nejsou využitelné a musí se likvidovat na skládce. Jedná se především o bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů.

Úřad

publikováno: 25. 4. 2024

Odpady

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů

biologické odpady rostlinného původu

papír

plasty včetně PET lahví

Úřad

publikováno: 25. 4. 2024

Nakládání s vybranými druhy odpadu dřevo

Marius Pedersen recykluje vybrané dřevěné odpady nebo je využívá jako zdroj pro výrobu paliva.

K recyklaci se přijímá tzv. mrtvé dřevo.

Jedná se zejména o:

  • dřevěné okenní a dveřní rámy včetně kování, výplní a žaluzií,
  • nábytek, palety, přepravky,
  • kůra, dřevěné odřezky,
  • dřevo z demolic,
  • použité stavební řezivo.
Úřad