Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Na těchto stránkách naleznete, jaké odpady sbíráme, jakým způsobem, co se s nimi dále děje, jak se předchází vzniku odpadů, jaká je produkce a využití odpadů v obci a kolik to stojí. 

Jak jsme se v roce 2022 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Černilov může v roce 2022 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 8,93 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,66 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba roby a želené rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje "Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí", které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 106,59 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 41 ks

Nebylo nutné vytěžit 5 234,77 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 196 krát.

Došlo také k úspoře 53 887, 73 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 53 888 krát.

Podařilo se recyklovat 5 163,91 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 212 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 179, 47 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 31 905 1€ mincí, nebo 219, 82 kg hliníku, který by stačil na výrobu 14 655 plechovek o objemu 0,33 l.

Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec Černilov vybrala ke spolupráci i kolektivní systém Asekol. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se rovněž dozvíte z enviromanetálního vyúčtování zpracovaného společností. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody,  okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

PRODUKCE

Směsný komunální odpad

V roce 2021 se vyprodukovalo 514, 634 tun směsného komunálního odpadu. Občané měli uzavřenou smlouvu přímo se svozou firmou (od roku 2022 již není možné). Obec Černilov hradila směsný KO pouze po obci, a to v částce 600 622 Kč.

V roce 2022 se vyprodukovalo 486,856 tun směsného komunálního odpadu. Obec Černilov uhradila za směsný odpad 2 133 193 Kč.

Tříděný sběr 2022

Papír

49, 269 tun

289 759 Kč

Plast

75, 177 tun

989 320 Kč

Sklo

37,86 tun

51 871 Kč

Další produkce

Biologicky rozložitelný odpad

152,31 tun

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel

386,13 tun

Beton

26,8 tun

Zemina a kamení

3,04 tun

Stavební materiály obsahující azbest

- tun

Železo a ocel

2,15 tun

Asfaltové směsi obsahující dehet

- tun

Pneumatiky

2,028 tun

Objemný odpad

- tun

Další vyprodukovaný odpad: kompozitní obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, směsné stavební a demoliční odpady, pesticidy, kyseliny, jedlý olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, textil, aj.

publikováno: 27. 2. 2023 08:45, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

publikováno: 5. 6. 2023

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 05. 06. 2023

FK Černilov vás zve na fotbalové utkání. V sobotu proběhne zápas v 17:00 hod dorost a SK Lázně Bělohrad. V neděli od 10:00 hod mladší žáci a Prasek.

Úřad

publikováno: 23. 5. 2023

Služby a poplatky

Ceník místních poplatků obce Černilov

Poplatek ze psa

Poplatník s trvalým pobytem

200 Kč/pes

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Úřad

publikováno: 12. 5. 2023

Přijaté dotace

Rekonstrukce požární zbrojnice v Černilově

Úřad
Výběrové řízení
Úřad

publikováno: 24. 4. 2023

Výběrové řízení

  • Barbora Burdychová
  • 157
Informace o uzavření úřadu
Úřad

publikováno: 31. 3. 2023

Informace o uzavření úřadu

  • Barbora Burdychová
  • 98
Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu
Úřad

publikováno: 27. 3. 2023

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

  • Barbora Burdychová
  • 303