Zasedání OZ

datum vyvěšení: 23.11.2021 - datum svěšení: 09.12.2021

značka: -, původce: Obec Černilov, Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce "odborný referent - účetní"

datum vyvěšení: 15.11.2021 - datum svěšení: 08.12.2021

značka: -, původce: Obec Černilov, Typ: Výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce "odborný referent - účetní".

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce "odborný referent-účetní"

datum vyvěšení: 15.11.2021 - datum svěšení: 15.12.2021

značka: -, původce: Obec Černilov, Typ: Výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce "odborný referent - účetní"

Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce "odborný referent-účetní"

datum vyvěšení: 15.11.2021 - datum svěšení: 15.12.2021

značka: -, původce: Obec Černilov, Typ: Výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce "odborný referent - účetní"

Veřejná vyhláška - Luděk Brom

datum vyvěšení: 15.11.2021 - datum svěšení: 01.12.2021

značka: 2273/21/OÚ, původce: Okresní soud, Typ: Veřejná vyhláška

Písemnost pro adresáta - Luděk Brom

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

datum vyvěšení: 14.09.2021 - datum svěšení: 02.01.2023

značka: 1783/21/OÚ, původce: Ministerstvo zemědělství, Typ: Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov 2021 - ŘKF Černilov

datum vyvěšení: 27.08.2021 - datum svěšení: 27.08.2024

značka: DOT 11/2021, původce: Obec Černilov, Typ: Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč na opravu varhan v kostele Nalezení sv. Štěpána (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 2/2021 A10 z 19. 8. 2021)

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov - OCH ČK

datum vyvěšení: 02.06.2021 - datum svěšení: 02.06.2024

značka: DOT 07/2021, původce: Obec Černilov, Typ: Smlouvy - dotace z rozpočtu

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 70 tis. Kč na provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci a Domova sv. Josefa v Žirči (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 1/2021 A12 z 27.5.2021)
aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54, Martin Stránský