Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

datum vyvěšení: 15.09.2021 - datum svěšení: 11.10.2021

značka: VOL, původce: Obecní úřad Černilov, Typ: Volby

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

datum vyvěšení: 14.09.2021 - datum svěšení: 02.01.2023

značka: 1783/21/OÚ, původce: Ministerstvo zemědělství, Typ: Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Záměr obce prodat pozemek p.č. 2675/115 v k.ú. Černilov

datum vyvěšení: 13.09.2021 - datum svěšení: 29.09.2021

značka: 1771/21/OÚ, původce: Obec Černilov, Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek

Záměr obce prodat pozemek p.č. 2675/115 v k.ú. Černilov o výměře 168 m2.

Záměr prodat pozemky v lokalitě Z9b "U Říhů"

datum vyvěšení: 07.09.2021 - datum svěšení: 07.10.2021

značka: 1742/21/OÚ, původce: Obec Černilov, Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek

Záměr prodat pozemky v lokalitě Z9b "U Říhů" v k.ú. a obci Černilov

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov 2021 - ŘKF Černilov

datum vyvěšení: 27.08.2021 - datum svěšení: 27.08.2024

značka: DOT 11/2021, původce: Obec Černilov, Typ: Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč na opravu varhan v kostele Nalezení sv. Štěpána (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 2/2021 A10 z 19. 8. 2021)

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

datum vyvěšení: 16.08.2021 - datum svěšení: 11.10.2021

značka: VOL, původce: Obecní úřad Černilov, Typ: Volby

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

datum vyvěšení: 16.08.2021 - datum svěšení: 11.10.2021

značka: VOL, původce: Obecní úřad Černilov, Typ: Volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

datum vyvěšení: 07.07.2021 - datum svěšení: 08.10.2021

značka: VOL, původce: Obecní úřad Černilov, Typ: Volby

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov - OCH ČK

datum vyvěšení: 02.06.2021 - datum svěšení: 02.06.2024

značka: DOT 07/2021, původce: Obec Černilov, Typ: Smlouvy - dotace z rozpočtu

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 70 tis. Kč na provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci a Domova sv. Josefa v Žirči (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 1/2021 A12 z 27.5.2021)
aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54, Martin Stránský