Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení


Nalezeno: 27 výsledků

Informace pro občany k třídění odpadů

30. 7. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 56

Informace pro občany k třídění odpadů - plasty

Povinné hlášení od roku 2021

21. 4. 2022

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Dění v mikroregionu

15. 3. 2022

Veškeré dění v mikroregionu sledujte na oficiálních stránkách mikroregionu Černilovsko

Březen 2022

Svoz nebezpečného odpadu

18. 5. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 201

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 18. června 2022.

Kontejnery Dimatex

1. 2. 2022

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

OZV č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zavedení místního poplatku za systém odpadového hospodářství

OZV č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Černilov

Podpora a dotace

20. 12. 2021

Směsný komunální odpad z domácností

14. 12. 2021

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Nový sběr textilu

1. 2. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 275

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

Informace ke svozu popelnic

14. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 311

Informace ke svozu popelnic pro občany, kteří vlastní popelnici o objemu 240 l

Poplatek za komunální odpad

6. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 396

Poplatek za komunální odpad 2022, první svoz odpadu 12.1.2022

Informujeme občany, že od pondělí 10. 1. 2022 začínáme vybírat nový poplatek za komunální odpad. Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici.

Změna platby od roku 2022

20. 9. 2021

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Svozový kalendář 2022

14. 12. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 699

Informace pro občany ke svozu komunálního odpadu v roce 2022

Změna v placení za odpady

15. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 353

Dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou.

Svoz nebezpečného odpadu

6. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 297

Marius Pedersen provede svoz nebezpečných odpadů dne 25. září 2021.

Ztráty a nálezy

22. 3. 2021

Ztráty a nálezy

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje také nálezy věcí (§1051-1062).

Stavebně-právní předpisy

12. 3. 2021

Kde najdu nové právní předpisy pro úsek územního plánování a stavebního řádu?
Právní předpisy jsou umístěny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Jak správně třídit

5. 3. 2021

Jak správně třídit

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Tříděním odpadu ušetříte životní prostředí i náklady obce za poplatky za svoz odpadu.

Hřbitovy

4. 3. 2021

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2
Hřbitovy:               katolický, evangelický
Provozní doba:   nepřetržitá

Info o obci

24. 2. 2021

Současnost obce Černilov

Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Důležité odkazy

4. 3. 2021

Odpady

10. 1. 2021

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů

biologické odpady rostlinného původu

papír

plasty včetně PET lahví

Poválečná léta

7. 1. 2021

Poválečná léta

Rok 1945

Dne 2. června se ubytoval v obci sovětský dělostřelecký oddíl, který se zdržel dva dny. Hned po osvobození se v obci rozběhl čilý ruch. Byl utvořen první místní národní výbor do jehož čela byl postaven dosavadní starosta Josef Hojný, čp. 200. Občané se snažili co nejdříve zahladit stopy napáchané válkou. Radost z osvobození kazila ta skutečnost, že i naše obec přinesla této válce také svou krvavou daň.

Směsný komunální odpad z domácností

14. 12. 2021

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Provoz sběrného dvora

10. 1. 2021

Provoz sběrného dvora

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

Jak správně třídit

5. 3. 2021

Jak správně třídit

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Tříděním odpadu ušetříte životní prostředí i náklady obce za poplatky za svoz odpadu.

Nebezpečný odpad

10. 1. 2021

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Ztráty a nálezy

22. 3. 2021

Ztráty a nálezy

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje také nálezy věcí (§1051-1062).

Hřbitovy

4. 3. 2021

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2
Hřbitovy:               katolický, evangelický
Provozní doba:   nepřetržitá

Stavebně-právní předpisy

12. 3. 2021

Kde najdu nové právní předpisy pro úsek územního plánování a stavebního řádu?
Právní předpisy jsou umístěny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Povinné hlášení od roku 2021

21. 4. 2022

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Dění v mikroregionu

15. 3. 2022

Veškeré dění v mikroregionu sledujte na oficiálních stránkách mikroregionu Černilovsko

Březen 2022

Podpora a dotace

20. 12. 2021

Změna platby od roku 2022

20. 9. 2021

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Kontejnery Dimatex

1. 2. 2022

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

Svoz nebezpečného odpadu

5. 5. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 149

Svoz nebezpečného odpadu na rok 2021

Svoz nebezpečného odpadu

6. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 297

Marius Pedersen provede svoz nebezpečných odpadů dne 25. září 2021.

Změna v placení za odpady

15. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 353

Dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou.

Svozový kalendář 2022

14. 12. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 699

Informace pro občany ke svozu komunálního odpadu v roce 2022

Poplatek za komunální odpad

6. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 396

Poplatek za komunální odpad 2022, první svoz odpadu 12.1.2022

Informujeme občany, že od pondělí 10. 1. 2022 začínáme vybírat nový poplatek za komunální odpad. Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici.

Informace ke svozu popelnic

14. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 311

Informace ke svozu popelnic pro občany, kteří vlastní popelnici o objemu 240 l

Nový sběr textilu

1. 2. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 275

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

Svoz nebezpečného odpadu

18. 5. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 201

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 18. června 2022.

Informace pro občany k třídění odpadů

30. 7. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 56

Informace pro občany k třídění odpadů - plasty

OZV č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zavedení místního poplatku za systém odpadového hospodářství

OZV č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Černilov