Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Barbora Burdychová
  • 743

Poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

Všech občanů se dotkne změna OZV o místním poplatku za odpadové hospodářství, a to díky navýšení základní sazby poplatku. Nově byl schválen poplatek 800 Kč/os/rok. Pro děti do 6 let bude sazba 400 Kč/dítě/rok.

Dle zadaného rozboru z května 2022 vyplývá, že je až 40 % vytříditelné složky ve směsném odpadu. Náklady na svozové služby a poplatky za skládkovné rostou, nastavené limity produkce odpadů na občana se každý rok významně zpřísňují. Občané obci na systém odpadového hospodářství příspějí částkou cca 1,5 mil. Kč, celkové náklady obce jsou cca 4,5 mil. Kč.

Nově schválenou OZV naleznete ve sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, rovněž i na stránkách obce (úřad - obecně závazné vyhlášky).

Občané, kteří při vyplnění ohlašovací povinnosti uvedli e-mail, obdrží předpis v průběhu ledna. Doplnění e-malu v rámci ohlašovací povinnosti, můžete posílat na e-mail: podatelna@cernilov.cz.

Ostatní občany prosíme, aby uhradili poplatek v nové výši pod stejným variabilním symbolem, jako
v minulém roce (listinné předpisy se nerozesílají).

Splatnost poplatku je do konce února kalendařního roku.

Lze hradit v hotovosti či kartou v pokladně Obecního úřadu v Černilově. Bezhotovostní platbu provádějte na číslo účtu: 1080818359/0800.

V případě nejasností či dotazů se obraťte na:

Ing. Barbora Burdychová, DiS. = mob.: 604 180 135, tel.: 495 431 131, e-mail: podatelna@cernilov.cz
Michaela Dušková, DiS. = tel.: 495 431 221, e-mail: duskova@cernilov.cz

Novinky z úřadu

publikováno: 21. 2. 2024

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 21. 02. 2024

Informujeme občany, že je ordinace MUDr. Oberreitera dočasně uzavřena, a to do odvolání. Ordinace bude dostupná pouze v Třebechovicích p. O.

Úřad

publikováno: 21. 2. 2024

Rozhlas

Rozhlas

Hlášení místního rozhlasu je vždy pravidelně v pondělí a ve středu. Služba je bezplatná.

Mobilní rozhlas

Pokud chcete pravidelně dostávat e-mailem aktuality z obce či obdržet SMS v případě krizové situace, můžete se bezplatně zaregistrovat na mobilním rozhlasu. 

Úřad

publikováno: 21. 2. 2024

Inzerce do zpravodaje

Inzerce do zpravodaje

Objednávky a příjem inzerátů je možné podat na Obecním úřadě v Černilově nebo na e-mailu: zpravodaj@cernilov.eu

Orientační ceny inzerce:
strana A4........ 2 000 Kč
1/2 strany.......  1 000 Kč
1/4 strany ......  500 Kč
1/8 strany ......  400 Kč
do 50 cm2 ......  400 Kč
do 20 cm2 .....  200 Kč

Úřad

publikováno: 21. 2. 2024

Trvalé pobyty

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu ,a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientančním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu. 

Úřad

publikováno: 19. 2. 2024

Hlášení o nakládání s KO v obci

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Úřad

publikováno: 29. 1. 2024

Provoz sběrného dvora

Provoz sběrného místa

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

503 43

Kontaktní osoba: 

Roman Štosek

Telefon:

731 922 694

Otevírací doba:

Měsícdenod - do
březen - říjenčtvrtek15:00 - 17:00

sobota  9:00 - 11:00
listopad - únorsobota  9:00 - 11:00
Úřad