Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

BUKOVINA

Ves Bukovina leží v severní části okresu Hradec Králové, na sever od lesa Ouliště. Vzdušná čára mezi Bukovinou a Hradcem Králové měří 7 km. Obec je rozložena na mírném návrší, 259 m n.m. Do Bukoviny patří i hájovna u lesa Ouliště čp. 45, nalézající se na rozhraní katastru bukovinského, slatinského a černilovského. Obyvatelé hájovny však již mají spád do bližší Slatiny.

Bukovinský katastr měří cca 555 ha a rozkládá se hlavně směrem jihovýchodním. Vesnice sama leží na jeho severní hranici, bývalý statek "U Kvasničků" již částečně zasahoval do katastru skalického. Bukovinské půdy jsou hlinitojílovité, tedy těžké. Mnoho získaly odvodněním. Jsou-li včas obdělávány a je-li příznivý rok, skýtají dobré výnosy. Mokrý rok je pro Bukovinu zlý, suchý je mnohem lepší. Prameny z třicátých let dvacátého století uvádějí, že se na bukovinských pozemcích výborně dařilo ječmenu i pšenici, čekance i cukrovce (vynikala cukernatostí). Z lesů náleží do Bukoviny Ouliště a Meslice.

Dnes sídlí v Bukovině zemědělská společnost HNG-CZECH s.r.o., která se zabývá rostlinnou výrobou. Ovocnáři z celého okolí využívají každý podzim moštárnu u Mikolášků. V obci je zaveden plyn a vodovod, budují se chodníky.

V roce 2001 byla postavena nová silnice, přičemž původní dlažební kostky byly prodány soukromé německé firmě, která je využije pro historické restaurování ulic.

Co se týká sportovní činnosti, v roce 1991 byla obnovena činnost Sokola. Nabízela se možnost využití budovy Sokolovny, která dlouhou dobu sloužila jako sklad nábytku. Bylo nutné budovu opravit od střechy, přes elektroinstalaci, udělat rekonstrukci podlahy, zřídit studnu, vodovodní přípojku, provést rekonstrukci sociálního zařízení, vyměnit rozbitá okna a udělat další úpravy. Se zajištěním finančních prostředků pomohla Sokolská župa Orlická a Obecní úřad v Černilově. Aby náklady na rekonstrukci byly co nejmenší, odborníkům pomáhali i ochotní občané. Oprava Sokolovny byla dokončena v prosinci 1995. Činnost v ní zahájili členové Sokola Vánočním turnajem ve stolním tenise. Do soutěže se přihlásili zájemci všech věkových kategorií nejen z Bukoviny, ale i z Ruseka, z Újezda, z Černilova či Hradce Králové. Tato akce se později stala tradicí a i dnes se fandové stolního tenisu ze širokého okolí sjíždějí na druhý vánoční svátek do Bukoviny.


V Sokolovně probíhalo také cvičení dětí předškolního a školního věku, Mikulášské besídky a maškarní karnevaly.

K budově Sokolovny patří volejbalové hřiště, které bylo rovněž svépomocí upraveno. Zájemci o volejbal tedy mohli začít s pravidelnými tréninky, účastnili se volejbalového utkání ve Smržově a posvícenského utkání v Černilově. Později však zájemců o tento sport začalo ubývat, a tak kdo chtěl, připojil se k volejbalovému klubu v Černilově.

Při zavedení plynu do Bukoviny se za výrazné finanční pomoci Obecního úřadu v Černilově instalovalo v Sokolovně plynové vytápění. Díky tomu je i v současné době tato budova využívána ke sportu - ženy zde cvičí aerobik, děti mohou hrát míčové hry nebo trénovat stolní tenis.

Při sčítání domů a obyvatel v r. 1991 měla Bukovina 43 domů, z toho 43 trvale obydlených a 156 trvale bydlících místních obyvatel.

Pro zajímavost uvádíme některé místopisné názvy z bukovinského katastru z 20. let dvacátého století:

Pod kovárnou, V Kuchánkách, Za Hatěma, Pod borovým, Na Marokáně, Vinice, Bejkovec. V tereziánském katastru to byly názvy pozemku na př.: Od Krčmy k rybníku, Vedle drah, K Novému rybníku, Na Hati, Na Kuchánku, Na Milicích, V Máslicích, Půl lánu, Za Lhotkou, V Metlicích, V Čánce, Na Vochoze.

ÚJEZD

Vesnice Újezd leží 260 m n. m, 10,5 km SSV od Hradce Králové, dílem v úžlabině, dílem na jejích svazích. Probíhá jí jedna okresní silnice, jež vede od Piletic a druhá, jež vede od Černilova k Čibuzi. Ke Skalici vedou tři cesty, Katastrem újezdeckým teče na straně západní a jižní Černilovský potok.

Katastr Újezdu měřil v třicátých letech necelých 300 ha, z čehož připadlo na pole 230, na louky 26,8, na ovocné a ozdobné zahrady 4,9, na pastviny 7,6 a na neplodnou půdu 23,6 ha. Půdy jsou hlinito-jílovité se spodinou nepropustnou. Jsou to dobré půdy obilní.

Újezd je s Černilovem od nepaměti úzce spojen. Obec Újezd je k Černilovu připojena od roku 1953. Po celá léta patřil Újezd pod černilovskou poštu, teprve od r. 1999 patří pod poštu HK, Slezské předměstí.

V Újezdě je v současné době 80 čísel popisných a žije zde kolem 150 trvalých obyvatel a 36 dětí. Některé domy nejsou trvale obydleny, ale slouží jako víkendové chalupy. Několik domů je prázdných.

V polovině padesátých let si místní občané postavili svépomocí obecní dům, v němž byly původně úřadovny MNV a JZD, zasedací místnost a hasičská zbrojnice. Po zániku MNV se spodní část přebudovala na prodejnu potravin, která tam je dodnes. Počátkem devadesátých let OÚ Černilov pronajal hasičskou zbrojnici soukromému podnikateli, který tam zřídil opravnu aut. Tato opravna tam byla až do roku 2000.

V obci po léta existoval silný hasičský sbor, jehož činnost značně pohasla počátkem 90. let. Teprve později se činnost alespoň částečně obnovila. Hasičská stříkačka byla do té doby u někoho na dvorku, a tak se objevila potřeba nové hasičské zbrojnice. Komise místní samosprávy v Újezdě rozhodla, že se udělá hasičská zbrojnice v budově čekárny na autobus, jejíž součástí kdysi byla i obecní prádelna.

Za přispění finančních prostředků OÚ Černilov se na jaře v roce 2001 začalo pracovat na přestavbě čekárny. S vervou se do toho pustila skupina místních důchodců. V září 2001 byla slavnostně otevřena kulturní místnost, která je vlastně hasičskou klubovnou a nahrazuje částečně funkci hospody, která v obci citelně chybí. Hospody tady bývaly odjakživa dvě. Jedna "Na staré" vydržela až do 90. let. Byla vyhlášenou (v dobrém slova smyslu) hospodou, kde se konaly různé akce i hradeckých organizací. V 90. letech ji poslední majitelka prodala německému podnikateli, který v ní zřídil míchárnu kořenících směsí. Ta funguje dodnes.

Takže jediný kulturní stánek je již zmíněná hasičská klubovna, kde se pořádají různé akce pro děti - například mikulášská, dětský den a pro dospělé občas zahraje harmonika. V současné době v Újezdě je mimo zmíněné míchárny koření několik podnikatelských firem, např. výrobna lahůdek, klempířská firma, zemědělská firma, autodoprava apod.

Většina lidí z Újezda dojíždí za prací do Hr. Králové. V současné době to vypadá, že se Újezd trochu omlazuje, protože se tady staví i nové rodinné domky. Újezd se stává velmi pohlednou obcí, kde je na první pohled zřejmé, že obyvatelům záleží na místním životním prostředí a neváhají proto obětovat svůj volný čas. Vždy pečlivě střižené trávníky, udržované malé koupaliště, okrasné skalky na návsi či velmi pěkná autobusová zastávka (pravidelně pečlivě zametaná) jsou toho důkazem.

aktualizováno: 8. 1. 2021 08:26,

Novinky z obce

aktualizace stránky: 12. 9. 2022

Historie evangelické školy h. v.

HISTORIE ČERNILOVSKÉ EVANGELICKÉ ŠKOLY HELVÉTSKÉHO VYZNÁNÍ  

Křesťané evangelického sboru helvetského vyznání (h.v.), jenž byl po vydání císařského Tolerančního patentu v Černilově založen r. 1784, vždy toužili mít svoji vlastní školu. Z ekonomického hlediska se ale jednalo o velmi náročný podnik, a proto se jejich snaha naplnila až v roce 1864. Fungování evangelické školy bylo bytostně spjato s osobností Jana Rychetského z Hradiště, který zde působil dlouhá léta jako řídící učitel. Setrval tu od založení školy až do roku 1911 a jeho potomci žijí v Černilově a okolí dodnes.

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Využití budovy

Prostory Kulturního a spolkového domu využívají aktuálně tyto subjekty:

 • Obec Černilov,
 • Místní knihovna,
 • Mikroregion Černilovsko,
 • Masarykova jubilejní a základní škola,
 • Klub dobré pohody (senioři),
 • Klub maminek Dvoreček,
 • Ulita Černilov, zapsaný spolek,
 • Fotbalový klub Černilov,
 • Sbor českobratrské církve evangelické,
 • Církev adventistů sedmého dne,
 • Kateřina Vejsová - cvičení jógy,
 • Soňa Šplíchalová - cvičení pillates
 • Creato Černilov
 • další subjekty a jednotlivci

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Kulturní a spolkový dům v Černilově

Kulturní a spolkový dům v Černilově leží v centru obce Černilov, blízko základní školy.

Je také hned u kostela, což je výborný orientační bod. Ale pozor! Černilov má kostely tři. Tento nejbližší je evangelický a někdy se mu také říká prostřední.

KSD patří spolu se základní školou k nejkrásnějším veřejným stavbám v Černilově. Má meruňkovou fasádu.

Parkovat kola i auta můžete přímo před domem. Stojany na kola naleznete na zahradě před vstupem do KSD.

na mapě je KSD Černilov zde:


Kulturní a spolkový dům v Černilově
503 43 Černilov 215
Česká republika

E-mail: ksd@cernilov.cz

facebook: ksdcernilov


Kulturní a spolkový dům byl postaven v roce 1864 z inciativy faráře Justuse Szalatnay jako evangelická škola. V roce 1899 se v tomto domě narodil manžel Milady Horákové, Bohuslav Horák. Jeho rodiče zde totiž působili jako učitelé a bydleli tu. Dědeček Bohuslava Horáka, pan Rychetský byl mnoho let ředitelem této evangelické školy. Později dům prostorově vypomáhal základní škole, byly zde kdysi také byty či zde sídlila do roku 1968 Místní knihovna. Po roce 1990 dostal dům do svého vlastnictví zdejší evangelický sbor. Dům sloužil jako zázemí pro zimní bohoslužby a další církevní akce.

Od roku 2003 je dům majetkem Obce Černilov. Obec objekt zrekonstruovala a stará se o jeho správu a provoz. Dům nyní slouží jako volnočasové centrum pro občany Černilova a okolí. Konají se zde kurzy, kroužky, přednášky, cvičení, koncerty, besedy, setkávání zájmových a podpůrných skupin, akce samosprávy a další akce.

Kulturní a spolkový dům v Černilově je (a doufáme, že čím dál tím více ještě bude) místem, kde člověk může být „jako doma“ od kolébky až do stáří. Jako miminko přijde do Klubu maminek, sotva se z něj s kamarády odbatolí, začne chodit na tanečky, výtvarný kroužek, výuku angličtinky pro předškoláky…coby žák základní školy zde bude slavnostně pasován na čtenáře, pak začne hrát v „dramaťáku“, cvičit aerobic, učit se hrát na housle, zpívat v TenSingu a už je tu čas, kdy ho začnou zajímat cestovatelské večery či přednášky z psychologie. Ani se nenaděje a s prvním dítkem je čas navštívit klub maminek. Pardon, doba se posunula, a z klubu „jen“ maminek se stalo rodinné centrum.

Děti pomalu odrůstají a tak přichází čas naučit se něco nového. Třeba keramiku nebo pletení košíků. Náš člověk se přesune do prvního patra Kulturního a spolkového domu. Výtvarná dílna je jeho. Jako zastupitel/-ka bude přicházet do KSD také na důležitá jednání. A je tu důchod. A člověk je najednou tak sám a opuštěný… ale ba ne, není! Spolek dobré pohody ho vítá. Člověk není sám. Stačí jen vzít za kliku, vejít a taky přiložit ruku k dílu. Protože spolky fungují jen tam, kde se lidé nebojí vyjít za brány svých příbytků a věnovat svůj čas, prostředky, nápady ostatním. Kdo to udělá, většinou se mu to mnohonásobně vrátí. Milí černilováci a nejen černilováci, Kulturní a spolkový dům je tu pro vás. A je i na vás, co báječného se v něm dá zažít. Kdo ví, co se o této budově bude psát zas za dalších 150 let…Budova oslavila totiž právě nedávno toto nádherné výročí a stále skvěle slouží dál...!

Kulturní a spolkový dům v Černilově nabízí k využití:


Přízemí:

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 40 míst
 • klubovna s hernou pro děti
 • kuchyňka
 • bezbariérové sociální zařízení
 • šatna

1.patro

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 80 míst
 • učebna – výtvarná dílna
 • sociální zařízení
 • kuchyňka
 • šatna

2.patro

 • malá učebna s kuchyňkou
 • učebna / klubovna s pohovkou a stolním fotbálkem
 • kancelář
 • šatna
 • sociální zařízení

Zahrada KSD:

 • venkovní amfiteátr pro kulturní produkci
 • dvůr se zámkovou dlažbou
 • malé hřiště pro děti
 • stojany na kola 
Obec
Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 11. 8. 2022

Zasedání obecního zastupitelstva

 • Barbora Burdychová
 • 134

aktualizace stránky: 10. 8. 2022

Aktuální akce v KSD Černilov

Co se aktuálně děje v Kulturním a spolkovém domě v Černilově:

Obec
Omezení provozu na začátku obce Černilov
Obec

aktualizace článku: 9. 8. 2022

Omezení provozu na začátku obce Černilov

 • Barbora Burdychová
 • 109