Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

POSTUPNÁ REKONSTRUKCE


Rok 2003

Obec Černilov koupila budovu bývalé evangelické školy od Českobratrské církve evangelické v roce 2003 za
850 000 Kč.

Plány na využití budovy byly zprvu jasné – radnice chtěla v obci založit Základní uměleckou školu, která by nabídla volnočasové využití uměleckého směru široké černilovské veřenosti (ZUŠ obvykle nejsou jen pro děti, ale jsou otevřeny všem věkovým kategoriím).

Základní umělecká škola ale neměla sloužit jen Černilovu. Nabídka hudebního, výtvarného, dramatického a tanečního oboru měla uspokojit zájemce o podobné volnočasové aktivity z celého mikroregionu. Ti do té doby neměli jinou možnost, než dojíždět do uměleckých škol v sousedním Hradci Králové (což potvrdil i průzkum mezi občany).

Rok 2004

Budova bývalé evangelické školy volala po rekonstrukci už dlouho. V havarijním stavu byla hlavně střecha, a proto obec začala s postupnými opravami právě tady. Na opravu střechy za 527 500 Kč přispěl v roce 2004 i Královéhradecký kraj – částkou 100 tisíc Kč.

Rok 2005

V roce 2005 nechala obec vypracovat projektovou dokumentaci v hodnotě 112 tis. Kč na kompletní rekonstrukci budovy. Bylo nutné zbavit školu vlhkosti a opravit základní podlahy. Nově se musela vybudovat vnitřní a venkovní kanalizace. Tato stavební část stála 506 500 Kč.

2007/2008

První větší stavební úpravy začaly v roce 2007. Obec na vlastní náklady odstranila u budovy bývalé školy doplňkové stavby, které byly v nevyhovujícím stavu (hospodářské budovy a venkovní záchody). Dále obec zrekonstruovala přízemí hlavní budovy, kde tak vznikly dva shromažďovací sály, kuchyňka, šatna a sociální zařízení. Stavební úpravy si vyžádaly celkem 2 183 500 Kč a přízemí bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti 24. února 2008.

Prostory Kulturního a spolkového domu ožily takřka okamžitě. Z nevyhovujících prostor Sokolovny se do jednoho ze sálů přesunuly aktivity Klubu maminek Dvoreček, druhý začal být využíván pro setkávání seniorů, přednášky, koncerty, cestovatelské večery, kulturní akce obecní knihovny, ale třeba i pro promítání historické filmové kroniky obce nebo schůzky dalších černilovských spolků.


Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko
Číslo 1., rok 2008 (z článku vyjímáme):

V neděli 24. února tohoto roku si naši občané mohli poprvé prohlédnout zrekonstruované přízemí bývalé evangelické školy, která bude sloužit jako centrum pro kulturní a spolkovou činnost našich občanů.

Pár slov k historii. V roce 2002 tehdy nové zastupitelstvo zařadilo mezi své priority zřízení ZUŠ v Černilově, což bylo podpořeno i anketou mezi veřejností. Obec neměla prostory, sbor evangelické církve vlastnil tuto budovu, čerstvě zapsanou jako nemovitá kulturní památka …. Po oboustranně vstřícných jednáních byly dohodnuta cena a podmínky a koupě byla v roce 2003 realizována. Snaha o zřízení ZUŠ vyzněla z finančních důvodů naprázdno. Ve vyjádření MŠMT bylo uvedeno, že ministerstvo může vyhovět žádosti za podmínky, že KÚ královéhradeckého kraje vyřeší kompenzaci potřebných finančních prostředků v rámci kraje.

Brzo se však ukázalo, že podobný prostor bude obec potřebovat pro spolky, které jednak prožívají svou renesanci a úplně nové vznikají. …. V roce 2007 proto zastupitelé schválili do rozpočtu roku 2007 částku 2,5 mil. Kč na zprovoznění přízemí budovy (bývalé školy) jako I. etapu rekonstrukce.

Práce byly započaty počátkem léta 2007 a ukončeny v únoru 2008. Projekt vypracoval p. architekt Kramář, myslím, že se mu dobře podařilo s použitím moderních metod (lité odvětrávané podlahy, zateplený sádrokartonový strop) zachovat historický ráz, střechu provedla firma pana Brože, zednické a pomocné práce naše obecní údržba, instalace Z. Vachek, elektro bratři Kupkové, okna J. Chudý, vestavěný nábytek p. Bortlík, malířské práce Jiří Kakrda a další nejmenovaní, vše pod dozorem pana Vojtěcha Šůstka, a členů stavební komise F. Svobody a pana Václava Cejnara – ten pracoval i manuálně – viz. klenby.

Touto etapou práce na obnově celého objektu včetně venkovních úprav nekončí. Byl dopracován projekt, jehož podobu včetně vizualizace bylo rovněž možno shlédnout při slavnostním otevření. Celé řešení je pojato citlivě k charakteru stavby, při zachování historického rázu…

Věříme, že všichni kteří si prohlédli nové prostory i kulturní program, odcházeli s vědomím, že i v naší obci vzniká místo, které bude sloužit k setkávání občanů. Místo, kde se lidé budou nejen potkávat, ale společně prožijí chvíle zábavy, něčemu se přiučí a něco nového poznají.

Ing. Stanislav Javůrek, starosta Černilova.

2008/2009

Financovat celkovou rekonstrukci z vlastních zdrojů bylo nereálné. Proto se obec obrátila na firmu CEP Hradec Králové, jmenovitě na ing. Vladimíra Neškudlu, se zadáním vypracovat kvalitní projektovou žádost o dotaci z programu Evropské unie ROP NUTS II Severovýchod. Žádost byla úspěšná, byla získána dotace ve výši 11,99 mil. Kč. Stavba mohla být koncem roku 2008 zahájena. Realizace byla zadána stavební firmě pana Hynka z Opočna. Ukázalo se však, že firma není bohužel schopna personálně dostát svým závazkům. Proto po opakovaném výběrovém řízení byla stavba svěřena královéhradecké stavební společnosti Redomo a.s.. Ta se svého úkolu zhostila velmi dobře a dílo dokončila v dobré kvalitě a dokonce i v původně plánovaném termínu. Ke spokojenosti investora prováděla technický dozor i dohled nad bezpečností práce firma Ingeniring Krkonoše.

Byly provedeny celkové stavební úpravy objektu - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a venkovních prostor za 12 962 600 Kč. V druhém podlaží vznikl velký sál, učebna včetně kabinetu, šatna a sociální zařízení, v podkroví pak zázemí pro kulturní komisi, hudební zkušebna a několik menších učeben vhodných například pro výuku hry na hudební nástroje apod. Dům má novou fasádu, celý areál je doplněn venkovní letní scénou se zázemím, přístřeškem na kola, herními prvky dětského hřiště, zpevněnými plochami, sadovými úpravami a oplocením.

 Srovnání vizualizace a výsledné podoby objektu.

aktualizováno: 13. 1. 2021 11:02, OI Admin

Novinky z obce

aktualizace stránky: 12. 9. 2022

Historie evangelické školy h. v.

HISTORIE ČERNILOVSKÉ EVANGELICKÉ ŠKOLY HELVÉTSKÉHO VYZNÁNÍ  

Křesťané evangelického sboru helvetského vyznání (h.v.), jenž byl po vydání císařského Tolerančního patentu v Černilově založen r. 1784, vždy toužili mít svoji vlastní školu. Z ekonomického hlediska se ale jednalo o velmi náročný podnik, a proto se jejich snaha naplnila až v roce 1864. Fungování evangelické školy bylo bytostně spjato s osobností Jana Rychetského z Hradiště, který zde působil dlouhá léta jako řídící učitel. Setrval tu od založení školy až do roku 1911 a jeho potomci žijí v Černilově a okolí dodnes.

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Využití budovy

Prostory Kulturního a spolkového domu využívají aktuálně tyto subjekty:

 • Obec Černilov,
 • Místní knihovna,
 • Mikroregion Černilovsko,
 • Masarykova jubilejní a základní škola,
 • Klub dobré pohody (senioři),
 • Klub maminek Dvoreček,
 • Ulita Černilov, zapsaný spolek,
 • Fotbalový klub Černilov,
 • Sbor českobratrské církve evangelické,
 • Církev adventistů sedmého dne,
 • Kateřina Vejsová - cvičení jógy,
 • Soňa Šplíchalová - cvičení pillates
 • Creato Černilov
 • další subjekty a jednotlivci

Obec

aktualizace stránky: 15. 8. 2022

Kulturní a spolkový dům v Černilově

Kulturní a spolkový dům v Černilově leží v centru obce Černilov, blízko základní školy.

Je také hned u kostela, což je výborný orientační bod. Ale pozor! Černilov má kostely tři. Tento nejbližší je evangelický a někdy se mu také říká prostřední.

KSD patří spolu se základní školou k nejkrásnějším veřejným stavbám v Černilově. Má meruňkovou fasádu.

Parkovat kola i auta můžete přímo před domem. Stojany na kola naleznete na zahradě před vstupem do KSD.

na mapě je KSD Černilov zde:


Kulturní a spolkový dům v Černilově
503 43 Černilov 215
Česká republika

E-mail: ksd@cernilov.cz

facebook: ksdcernilov


Kulturní a spolkový dům byl postaven v roce 1864 z inciativy faráře Justuse Szalatnay jako evangelická škola. V roce 1899 se v tomto domě narodil manžel Milady Horákové, Bohuslav Horák. Jeho rodiče zde totiž působili jako učitelé a bydleli tu. Dědeček Bohuslava Horáka, pan Rychetský byl mnoho let ředitelem této evangelické školy. Později dům prostorově vypomáhal základní škole, byly zde kdysi také byty či zde sídlila do roku 1968 Místní knihovna. Po roce 1990 dostal dům do svého vlastnictví zdejší evangelický sbor. Dům sloužil jako zázemí pro zimní bohoslužby a další církevní akce.

Od roku 2003 je dům majetkem Obce Černilov. Obec objekt zrekonstruovala a stará se o jeho správu a provoz. Dům nyní slouží jako volnočasové centrum pro občany Černilova a okolí. Konají se zde kurzy, kroužky, přednášky, cvičení, koncerty, besedy, setkávání zájmových a podpůrných skupin, akce samosprávy a další akce.

Kulturní a spolkový dům v Černilově je (a doufáme, že čím dál tím více ještě bude) místem, kde člověk může být „jako doma“ od kolébky až do stáří. Jako miminko přijde do Klubu maminek, sotva se z něj s kamarády odbatolí, začne chodit na tanečky, výtvarný kroužek, výuku angličtinky pro předškoláky…coby žák základní školy zde bude slavnostně pasován na čtenáře, pak začne hrát v „dramaťáku“, cvičit aerobic, učit se hrát na housle, zpívat v TenSingu a už je tu čas, kdy ho začnou zajímat cestovatelské večery či přednášky z psychologie. Ani se nenaděje a s prvním dítkem je čas navštívit klub maminek. Pardon, doba se posunula, a z klubu „jen“ maminek se stalo rodinné centrum.

Děti pomalu odrůstají a tak přichází čas naučit se něco nového. Třeba keramiku nebo pletení košíků. Náš člověk se přesune do prvního patra Kulturního a spolkového domu. Výtvarná dílna je jeho. Jako zastupitel/-ka bude přicházet do KSD také na důležitá jednání. A je tu důchod. A člověk je najednou tak sám a opuštěný… ale ba ne, není! Spolek dobré pohody ho vítá. Člověk není sám. Stačí jen vzít za kliku, vejít a taky přiložit ruku k dílu. Protože spolky fungují jen tam, kde se lidé nebojí vyjít za brány svých příbytků a věnovat svůj čas, prostředky, nápady ostatním. Kdo to udělá, většinou se mu to mnohonásobně vrátí. Milí černilováci a nejen černilováci, Kulturní a spolkový dům je tu pro vás. A je i na vás, co báječného se v něm dá zažít. Kdo ví, co se o této budově bude psát zas za dalších 150 let…Budova oslavila totiž právě nedávno toto nádherné výročí a stále skvěle slouží dál...!

Kulturní a spolkový dům v Černilově nabízí k využití:


Přízemí:

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 40 míst
 • klubovna s hernou pro děti
 • kuchyňka
 • bezbariérové sociální zařízení
 • šatna

1.patro

 • multifunkční přednáškový sál s kapacitou 80 míst
 • učebna – výtvarná dílna
 • sociální zařízení
 • kuchyňka
 • šatna

2.patro

 • malá učebna s kuchyňkou
 • učebna / klubovna s pohovkou a stolním fotbálkem
 • kancelář
 • šatna
 • sociální zařízení

Zahrada KSD:

 • venkovní amfiteátr pro kulturní produkci
 • dvůr se zámkovou dlažbou
 • malé hřiště pro děti
 • stojany na kola 
Obec
Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 11. 8. 2022

Zasedání obecního zastupitelstva

 • Barbora Burdychová
 • 134

aktualizace stránky: 10. 8. 2022

Aktuální akce v KSD Černilov

Co se aktuálně děje v Kulturním a spolkovém domě v Černilově:

Obec
Omezení provozu na začátku obce Černilov
Obec

aktualizace článku: 9. 8. 2022

Omezení provozu na začátku obce Černilov

 • Barbora Burdychová
 • 109