Černilovský znak


Popis znaku

V červeno-stříbrně čtvrceném štítě v prvním a čtvrtém poli královská koruna nad dvěma zkříženými palmovými ratolestmi, vše zlaté, ve druhém a třetím poli na návrší hřebec ve skoku, obojí černé.“


Popis vlajky

List tvoří červené karé nad stejně velkým bílým polem a dva vodorovné pruhy, bílý a červený.

V karé královská koruna nad dvěma zkříženými palmovými ratolestmi, vše žluté. V bílém poli hřebec ve skoku na návrší, obojí černé. Poměr šířky k délce je 2:3.“


Zdůvodnění figur v 1. a 4. poli

Obec Černilov, za Václava II. a Karla IV. dědičná obec královská, pak od r. 1780 do 1918 c.k. obec na komorním panství Smiřice, používala v století devatenáctém u vědomí svého zvláštní postavení vůči obcím jiným - pečetě s českou korunou královskou na spodu doprovázenou dvěmakřižmo přeloženými listy palmovými. Tato znamení byla v našem návrhu znaku použita jako doklad a symbol dávných tradicí.

Zdůvodnění figur v 2. a 3. poli

Po válce 30leté, za katastrofálně nízkého stavu obyvatel, byl jejich počet doplněn německými kolonisty ze Slezska a českých Krkonoš. Ti dali svému novému domovu - obci vlastní název - Hengstenberg či též Schalackendorf. J.G. Sommer ve svém díle o Království českém (1836) ještě tyto názvy zná a uvádí. Pěkné německé jméno obce - Hengstenberg = Hřebčí hora, je dobře vyjádřitelné heraldicky. Černý hřebec stojící na vrchu (hoře) v 2. a 3. poli složeném znaku, je tedy znakem mluvícím. - Černá tinktura zvířete i vrchu volena vzhledem k výmluvnému českému názvu obce.

Znak schválil dne 12.11.1969 Dr.Iv.K.J.Štalf O.E.C.S.A.,člen Čs. společnosti genealogicko-heraldické, Heraldistického klubu při vojenském ústavu, Heraldicko - faleristické sekce, Čs. společnosti drobné plastiky a Heraldicko - genealogické společnosti "Adler" ve Vídni. Z právního hlediska se o skutečný znak nejednalo, neboť v době jeho vzniku neměly obce bez městského statutu k užívání znaku právo, to získaly teprve s novým zákonem o obcích v roce 1990. Oficiálně byl znak schválen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Janem Hamáčkem 27. listopadu 2014.

aktualizováno: 7. 1. 2021 22:34,

Novinky z obce

Sbírka materiální pomoci
Úřad Obec Volný čas

aktualizace události: 28. 6. 2021

Sbírka materiální pomoci

  • začíná v - končí v
  • Černilov 310

aktualizace stránky: 24. 6. 2021

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec

aktualizace stránky: 8. 6. 2021

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života.

Obec
DateTimeOriginal - 2021-04-22 08:24:20
Obec

aktualizace galerie: 7. 6. 2021

Masarykova jubilejní základní škola jaro 2021

  • Jana Žárská

aktualizace stránky: 3. 6. 2021

Statistické informace

Obecní znak

Obecní vlajka

Obec
Hospodaření obce 2020
Obec

aktualizace článku: 31. 5. 2021

Hospodaření obce 2020

  • Jana Horáková
  • 31