• Jana Žárská

Třída paní učitelky Pavly Lochmanové z Masarykovy jubilejní základní školy připravila krásné divadelní představení, které odehrála pro spolužáky a děti z mateřské školy na dvoře Kulturního a spolkového domu v Černilově 21. 6. 2021