Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Barbora Burdychová
  • 1309

Uzavírka silnice II/299 a dopravní opatření

II/299 Librantice - hranice okresu Náchod - oprava silnici I. ETAPA
Důvodem je: budování dešťové kanalizace, sanace krajů vozovky, změně příčného propustku na mostní objekt, pokládka silničních obrubníků, pokládka asfaltových vrstev

Druh uzavírky: Úplná

Objízdná trasa pro OA v době realizace stavby:
Objízdná trasa je navržena z Librantic po silnici II/299 do Třebechovic pod Orebem, kde se vpravo napojí na silnici I/11. Po této pokračuje do Hradce Králové, zde se vpravo napojí na silnici II/308. Dále pokračuje přes Slatinu a dále vpravo po silnici III/3081 přes Divec na konec uzavřeného úseku
v Libranticích. Zde se napojí na silnici II/299.

Objízdná trasa pro NA v době realizace stavby:
Objízdná trasa je navržena z Librantic po silnici II/299 do Třebechovic pod Orebem, kde se vpravo napojí na silnici I/11. Po této pokračuje do Hradce Králové, zde se vpravo napojí na silnici II/308. Dále pokračuje přes Slatinu, Černilov do Libřic, kde se vpravo napojí na silnici II/299, po které pokračuje přes Výravu na konec uzavřeného úseku v Libranticích.

Objízdné trasy budou vedeny obousměrně.

Termín realizace: 12. 6. 2023 - 31. 10. 2023

Novinky z obce

Vítání občánků
Obec

publikováno: 10. 6. 2024

Vítání občánků

  • začíná v sobotu 14. 9. 09:00 - končí v
  • Kulturní a spolkový dům

publikováno: 4. 6. 2024

Zastupitelstvo (vedení obce)

Zastupitelstvo obce

Členy obecního zastupitelstva byli v komunálních volbách 23. 9. a 24. 9. 2022 zvoleni:

Obec

publikováno: 4. 6. 2024

Lékařské služby

Praktický lékař

MUDr. Karel Oberreiter ordinuje v černilovském zdravotním středisku vedle hasičské zbrojnice. Kromě toho má ordinaci také v Třebechovicích pod Orebem, kde ho mohou navštívit i černilovští pacienti.

Obec
Uzavření ordinace
Obec

publikováno: 2. 5. 2024

Uzavření ordinace

  • Barbora Burdychová
  • 159

publikováno: 24. 4. 2024

Členské obce

Černilov

podatelna@cernilov.cz
http://www.cernilov.cz

Černilov od pradávna byl dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem. Spolu s částmi Bukovina a Újezd má dnes asi 700 domů a přes 2300 obyvatel na k.ú. cca 2 500 ha.

Obec

publikováno: 23. 4. 2024

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec