Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Barbora Burdychová
  • 108

Obnova smluv na hrobová místa

Informujeme občany, že v současné době probíhá obnova nájemních smluv na hrobová místa na katolickém a evangelickém hřbitově v Černilově. S návrhem nové smlouvy na období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2023 budou osloveni stávající nájemci, a to písemně.

Bližší informace naleznete na webu obce v sekci hřbitovy.

Kontaktní osoby:
Ing. Barbora Burdychová, DiS.                                                                  Ing. Jana Horáková
Tel.: + 420 495 431 131                                                                               Tel.: 495 433 111
Mobil: +420 604 180 135
Mail: podatelna@cernilov.cz                                                                      mail: uctarna@cernilov.cz

Ceník nájemného, platný od 1. 1. 2023 schválila Rada obce Černilov na svém jednání dne
28. 11. 2022. Cena je stanovena na období 10 let a zahrnuje nájemné a služby spojené s nájmem. Platba je osvobozena od DPH.

Ceny jsou stanoveny takto:
Jednohrob                                         1.000 Kč/10 let
Dvojhrob                                            1.500 Kč/10 let
Trojhrob                                              2.000 Kč/10 let
Čtyřhrob                                             2.500 Kč/10 let

Novinky z obce

publikováno: 7. 12. 2023

Mikroregion

Obec

publikováno: 7. 12. 2023

Rozpočet

Kompletní úřední desku najdete na oficiálních stránkách mikroregionu Černilovsko

Rozpočty, rozpočtové opatření

2024

Návrh rozpočtu Mikroregionu Černilovsko na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024

Obec

publikováno: 7. 12. 2023

Členské obce

Černilov

podatelna@cernilov.cz
http://www.cernilov.cz

Černilov od pradávna byl dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem. Spolu s částmi Bukovina a Újezd má dnes asi 700 domů a přes 2300 obyvatel na k.ú. cca 2 500 ha.

Obec

publikováno: 7. 12. 2023

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 2.150 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec

publikováno: 7. 12. 2023

Podpora a dotace

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

8. května 2023

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši 72 000 Kč.
Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství a odborný servis).

Obec

publikováno: 4. 12. 2023

Zastupitelstvo (vedení obce)

Zastupitelstvo obce

Členy obecního zastupitelstva byli v komunálních volbách 23.09. a 24.09.2022 zvoleni:

Obec