• Barbora Burdychová
  • 60

Dodatkové tabule na autobusových zastávkách

Informujeme občany o umístění dodatkových tabulích na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji.

Na dodatkové tabuli jsou uvedeny základní informace o zastávce, jako je název zastávky, číslo zóny IREDO do které je zastávka zařazena, číslo odjezdové hrany.

Dále je zde uveden i QR kód, který přináší dynamické informace. Načtením QR kódu pomocí mobilního telefonu lze zjistit nejbližší odjezdy autobusů z dané zastávky, polohu spoje a jeho případné zpoždění.