Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 41 výsledků

Podpora a dotace

publikováno 7. 12. 2023

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

8. května 2023

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši 72 000 Kč.
Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství a odborný servis).

Hřbitovy

publikováno 22. 9. 2023

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2

Obec Černilov je provozovatelem i správcem těchto veřejných pohřebišť:

Vánoční provozní doba úřadu

publikováno 5. 12. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 33

Změna provozní doby obecního úřadu

Náhradní svoz komunálního odpadu

publikováno 1. 11. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 99

Náhradní svoz komunálního odpadu 2.11.2023

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 19. 10. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 170

Plánovaný svoz nebezpečného odpadu

Provoz sběrného dvora

publikováno 11. 7. 2023

Provoz sběrného dvora

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

Místní poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

publikováno 15. 9. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 502

Poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

OZV č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zavedení místního poplatku za systém odpadového hospodářství

OZV č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Černilov

Zasedání obecního zastupitelstva

publikováno 25. 8. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 157

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva

publikováno 25. 8. 2023

 • začíná ve čtvrtek 7. 9. 19:00 - končí v

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Informace z Rady obce a informace o probíhajících akcích
3. Rozpočtové opatření č. 3/2023
4. OZV - zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
5. OZV č. 1/2021 - poplatek za místní odpadové hospodářství
6. Diskuse
7. Usnesení, závěr

Info o obci

publikováno 20. 4. 2023

Současnost obce Černilov

Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Povinné hlášení

publikováno 27. 2. 2023

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Největší šikula

publikováno 5. 5. 2023

 • Dana Hoffmannová
 • 170

Dne 3. 5. 2023 proběhla na naší škole dovednostní soutěž Největší šikula. Pro žáky prvního stupně byly připraveny disciplíny hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl poměřit síly v následujících dovednostech: přišít knoflík, povléknout polštář a peřinu, roztřídit odpadky, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouci hřebík, zavázat tkaničky a navléknout korále. 

Recykluj mobil

publikováno 26. 4. 2023

 • Jana Žárská
 • 205

Během května 2023 sbíráme staré mobily k recyklaci.

Máte doma starý mobil, který nepotřebujete? Dejte mu druhou šanci a odevzdejte ho v Místní knihovně v Černilově. Staré mobily je možno zde odvevzdat od 3. do 31. 5. 2023. Poté vše předáme společnosti Remobil, která zajišťuje jejich recyklaci. Cílem kampaně je podporovat udržitelnou spotřebu, snižovat tvorbu odpadu a šetrně nakládat se zdroji.

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 13. 4. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 238

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 13. 4. 2023

 • začíná v sobotu 27. 5. 09:50 - končí v

Dne 27. května 2023
Stanoviště: Újezd, křižovatka (9:50-10:15 hodin), Bukovina, prodejna potravin (10:20-10:45 hodin), Černilov, dílny OÚ (10:50-11:15 hodin), Ciprák, bývalá skládka (11:20 - 11:45 hodin).

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

publikováno 27. 3. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 569

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

Odpady 2023

publikováno 4. 1. 2023

 • Lukáš Uhlík
 • 775

Příspěvek občanů a vlastníků nemovitostí na nakládání (likvidace, separace) s veškerými odpady vzniklými v katastru obce v roce 2023

Info o obci

publikováno 20. 4. 2023

Současnost obce Černilov

Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Důležité odkazy

publikováno 4. 3. 2021

Odpady

publikováno 10. 1. 2021

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů

biologické odpady rostlinného původu

papír

plasty včetně PET lahví

Poválečná léta

publikováno 7. 1. 2021

Poválečná léta

Rok 1945

Dne 2. června se ubytoval v obci sovětský dělostřelecký oddíl, který se zdržel dva dny. Hned po osvobození se v obci rozběhl čilý ruch. Byl utvořen první místní národní výbor do jehož čela byl postaven dosavadní starosta Josef Hojný, čp. 200. Občané se snažili co nejdříve zahladit stopy napáchané válkou. Radost z osvobození kazila ta skutečnost, že i naše obec přinesla této válce také svou krvavou daň.

Směsný komunální odpad z domácností

publikováno 14. 12. 2021

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Provoz sběrného dvora

publikováno 11. 7. 2023

Provoz sběrného dvora

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

Jak správně třídit

publikováno 5. 3. 2021

Jak správně třídit

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Tříděním odpadu ušetříte životní prostředí i náklady obce za poplatky za svoz odpadu.

Nebezpečný odpad

publikováno 10. 1. 2021

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Ztráty a nálezy

publikováno 22. 3. 2021

Ztráty a nálezy

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje také nálezy věcí (§1051-1062).

Hřbitovy

publikováno 22. 9. 2023

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2

Obec Černilov je provozovatelem i správcem těchto veřejných pohřebišť:

Stavebně-právní předpisy

publikováno 12. 3. 2021

Kde najdu nové právní předpisy pro úsek územního plánování a stavebního řádu?
Právní předpisy jsou umístěny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Povinné hlášení

publikováno 27. 2. 2023

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Dění v mikroregionu

publikováno 15. 3. 2022

Veškeré dění v mikroregionu sledujte na oficiálních stránkách mikroregionu Černilovsko

Březen 2022

Podpora a dotace

publikováno 7. 12. 2023

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

8. května 2023

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši 72 000 Kč.
Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství a odborný servis).

Změna platby od roku 2022

publikováno 20. 9. 2021

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Kontejnery Dimatex

publikováno 1. 2. 2022

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 5. 5. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 382

Svoz nebezpečného odpadu na rok 2021

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 6. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 511

Marius Pedersen provede svoz nebezpečných odpadů dne 25. září 2021.

Změna v placení za odpady

publikováno 15. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 520

Dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou.

Svozový kalendář 2022

publikováno 14. 12. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 1202

Informace pro občany ke svozu komunálního odpadu v roce 2022

Poplatek za komunální odpad

publikováno 6. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 786

Poplatek za komunální odpad 2022, první svoz odpadu 12.1.2022

Informujeme občany, že od pondělí 10. 1. 2022 začínáme vybírat nový poplatek za komunální odpad. Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici.

Informace ke svozu popelnic

publikováno 14. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 693

Informace ke svozu popelnic pro občany, kteří vlastní popelnici o objemu 240 l

Nový sběr textilu

publikováno 1. 2. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 691

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 18. 5. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 612

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 18. června 2022.

Informace pro občany k třídění odpadů

publikováno 30. 7. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 406

Informace pro občany k třídění odpadů - plasty

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 14. 11. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 368

Svoz nebezpečných odpadů v obci Černilov, Bukovina a Újezd

Odpady 2023

publikováno 4. 1. 2023

 • Lukáš Uhlík
 • 775

Příspěvek občanů a vlastníků nemovitostí na nakládání (likvidace, separace) s veškerými odpady vzniklými v katastru obce v roce 2023

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

publikováno 27. 3. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 569

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 13. 4. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 238

Svoz nebezpečných odpadů

Recykluj mobil

publikováno 26. 4. 2023

 • Jana Žárská
 • 205

Během května 2023 sbíráme staré mobily k recyklaci.

Máte doma starý mobil, který nepotřebujete? Dejte mu druhou šanci a odevzdejte ho v Místní knihovně v Černilově. Staré mobily je možno zde odvevzdat od 3. do 31. 5. 2023. Poté vše předáme společnosti Remobil, která zajišťuje jejich recyklaci. Cílem kampaně je podporovat udržitelnou spotřebu, snižovat tvorbu odpadu a šetrně nakládat se zdroji.

Největší šikula

publikováno 5. 5. 2023

 • Dana Hoffmannová
 • 170

Dne 3. 5. 2023 proběhla na naší škole dovednostní soutěž Největší šikula. Pro žáky prvního stupně byly připraveny disciplíny hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl poměřit síly v následujících dovednostech: přišít knoflík, povléknout polštář a peřinu, roztřídit odpadky, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouci hřebík, zavázat tkaničky a navléknout korále. 

Zasedání obecního zastupitelstva

publikováno 25. 8. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 157

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Místní poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

publikováno 15. 9. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 502

Poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

Vánoční provozní doba úřadu

publikováno 5. 12. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 33

Změna provozní doby obecního úřadu

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 19. 10. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 170

Plánovaný svoz nebezpečného odpadu

Náhradní svoz komunálního odpadu

publikováno 1. 11. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 99

Náhradní svoz komunálního odpadu 2.11.2023

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 13. 4. 2023

 • začíná v sobotu 27. 5. 09:50 - končí v

Dne 27. května 2023
Stanoviště: Újezd, křižovatka (9:50-10:15 hodin), Bukovina, prodejna potravin (10:20-10:45 hodin), Černilov, dílny OÚ (10:50-11:15 hodin), Ciprák, bývalá skládka (11:20 - 11:45 hodin).

Zasedání obecního zastupitelstva

publikováno 25. 8. 2023

 • začíná ve čtvrtek 7. 9. 19:00 - končí v

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Informace z Rady obce a informace o probíhajících akcích
3. Rozpočtové opatření č. 3/2023
4. OZV - zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
5. OZV č. 1/2021 - poplatek za místní odpadové hospodářství
6. Diskuse
7. Usnesení, závěr