Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Barbora Burdychová
  • 874

Informace ke kompostérům

Mikroregion Černilovsko obdržel dotaci na kompostéry, o jejichž bezplatné užívání jste projevili zájem v dotazníkovém šetření v roce 2018.

V roce 2018 jsme od vás obdrželi celkem 397 žádostí, pro které jsme kompostéry objednali. Dotace byla poskytnuta na kompostéry typu K – 950, plastový sestavitelný zahradní kompostér zelené barvy, objem 950 l.

Vzhledem k časové prodlevě je možné, že již o kompostér nemáte zájem. Prosím vás, abyste v tomto případě skutečnost co nejdříve nahlásili.

V případě, že jste žádost nepodávali a o kompostér byste měli zájem, napište nám a my vás budeme evidovat „jako náhradníky“ pro případ, že nebudou rozdány kompostéry všem původním evidovaným zájemcům.

Do konce roku 2021 bylo předáno 72 ks kompostérů. Aktuálně budeme předávat 325 ks kompostérů. Vzhledem k velkému počtu uvádíme následující informace:

Smlouvu můžete uzavřít na Obecním úřadě v Černilově (Černilov 310), a to v úředních hodinách (PO, ST  8:00-17:00, ÚT 8:00-15:00). K uzavření smlouvy si vezměte doklad totožnosti.

Po uzavření smlouvy o výpůjčce si můžete kompostér vyzvednout v areálu HNG v Bukovině. Zatím jsme určili dva termíny, kdy do areálu můžete přijet. První termín je určen na 21. března 2022 od 15:00 do 18:00 hod. Druhý termín je určen na 22. března 2022 od 15:00 do 18:00 hodin. Další termíny budou vyhlášeny dle potřeby a kapacity.

Do každé domácnosti je možné poskytnout jeden kompostér

Pokud si chcete ověřit, zda jste přihlášeni ke kompostérům, či máte jiné dotazy – obraťte se na tajemnici mikroregionu, paní Burdychovou.

Tel.: 604 180 135, e-mail: podatelna@cernilov.cz

Děkujeme za součinnost.

Novinky z úřadu

publikováno: 22. 4. 2024

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 22. 04. 2024

Informujeme občany, že zítra bude obecní úřad, z důvodu školení, uzavřen.

Úřad
Zasedání obecního zastupitelstva
Úřad

publikováno: 17. 4. 2024

Zasedání obecního zastupitelstva

  • začíná ve čtvrtek 25. 4. 19:00 - končí v
  • Kulturní a spolkový dům

publikováno: 16. 4. 2024

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Stanoviště

Vybírá se:

  • areál Údržby obce „Bosna“
Úřad

publikováno: 9. 4. 2024

Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (Sbírka zákonů č. 38/2024 ze dne 27. 02. 2024) uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Úřad

publikováno: 9. 4. 2024

Přijaté dotace

Protipovodňová opatření obce Černilov

9. 4. 2024

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Úřad
Stavební úřad
Úřad

publikováno: 9. 4. 2024

Stavební úřad

  • Barbora Burdychová
  • 33