Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Barbora Burdychová
  • 552

Informace ke kompostérům

Mikroregion Černilovsko obdržel dotaci na kompostéry, o jejichž bezplatné užívání jste projevili zájem v dotazníkovém šetření v roce 2018.

V roce 2018 jsme od vás obdrželi celkem 397 žádostí, pro které jsme kompostéry objednali. Dotace byla poskytnuta na kompostéry typu K – 950, plastový sestavitelný zahradní kompostér zelené barvy, objem 950 l.

Vzhledem k časové prodlevě je možné, že již o kompostér nemáte zájem. Prosím vás, abyste v tomto případě skutečnost co nejdříve nahlásili.

V případě, že jste žádost nepodávali a o kompostér byste měli zájem, napište nám a my vás budeme evidovat „jako náhradníky“ pro případ, že nebudou rozdány kompostéry všem původním evidovaným zájemcům.

Do konce roku 2021 bylo předáno 72 ks kompostérů. Aktuálně budeme předávat 325 ks kompostérů. Vzhledem k velkému počtu uvádíme následující informace:

Smlouvu můžete uzavřít na Obecním úřadě v Černilově (Černilov 310), a to v úředních hodinách (PO, ST  8:00-17:00, ÚT 8:00-15:00). K uzavření smlouvy si vezměte doklad totožnosti.

Po uzavření smlouvy o výpůjčce si můžete kompostér vyzvednout v areálu HNG v Bukovině. Zatím jsme určili dva termíny, kdy do areálu můžete přijet. První termín je určen na 21. března 2022 od 15:00 do 18:00 hod. Druhý termín je určen na 22. března 2022 od 15:00 do 18:00 hodin. Další termíny budou vyhlášeny dle potřeby a kapacity.

Do každé domácnosti je možné poskytnout jeden kompostér

Pokud si chcete ověřit, zda jste přihlášeni ke kompostérům, či máte jiné dotazy – obraťte se na tajemnici mikroregionu, paní Burdychovou.

Tel.: 604 180 135, e-mail: podatelna@cernilov.cz

Děkujeme za součinnost.

Novinky z úřadu

publikováno: 22. 3. 2023

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově  22.03.2023

V sobotu se u kina ztratila mourovatá kočka slyšící na jméno Míca. V případě nálezu se prosím obraťte na majitelku, na tel.: 776 679 700.

Úřad

publikováno: 27. 2. 2023

Hlášení o nakládání s KO v obci

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Úřad
Výběrové řízení na obsazení místa
Úřad

publikováno: 18. 1. 2023

Výběrové řízení na obsazení místa

  • Barbora Burdychová
  • 152

publikováno: 9. 1. 2023

Přijaté dotace

Modernizace veřejného osvětlení v obci Černilov

Úřad
Odpady 2023
Úřad

publikováno: 4. 1. 2023

Odpady 2023

  • Lukáš Uhlík
  • 434
Místní poplatek za psa
Úřad

publikováno: 2. 1. 2023

Místní poplatek za psa

  • Barbora Burdychová
  • 242