platí od: 1.1.2020

Obec Černilov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství.