platí od: 28.8.2014

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství