platí od: 28.8.2013

Veřejná vyhláška vydaná formou opatření obecné povahy - změna č. 2 Územního plánu sídelního útrvaru Černilov 

Veřejná vyhláška vydaná formou opatření obecné povahy - změna č. 2 Územního plánu sídelního útrvaru Černilov