platí od: 15.3.2016

Obecně závazná vyhláška 2/2015.

Stanovení společného školského obvodu základní školy.

.