Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

vyvěšeno: 15. 6. 2021

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Černilov

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší OZV č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úemí obce Černilov ze dne 13.04.2015.