Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 46 výsledků

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 6. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 629

Marius Pedersen provede svoz nebezpečných odpadů dne 25. září 2021.

Ztráty a nálezy

publikováno 22. 3. 2021

Ztráty a nálezy

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje také nálezy věcí (§1051-1062).

Stavebně-právní předpisy

publikováno 12. 3. 2021

Kde najdu nové právní předpisy pro úsek územního plánování a stavebního řádu?
Právní předpisy jsou umístěny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Důležité odkazy

publikováno 4. 3. 2021

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 5. 5. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 516

Svoz nebezpečného odpadu na rok 2021

Poválečná léta

publikováno 7. 1. 2021

Poválečná léta

Rok 1945

Dne 2. června se ubytoval v obci sovětský dělostřelecký oddíl, který se zdržel dva dny. Hned po osvobození se v obci rozběhl čilý ruch. Byl utvořen první místní národní výbor do jehož čela byl postaven dosavadní starosta Josef Hojný, čp. 200. Občané se snažili co nejdříve zahladit stopy napáchané válkou. Radost z osvobození kazila ta skutečnost, že i naše obec přinesla této válce také svou krvavou daň.

Info o obci

publikováno 20. 4. 2023

Současnost obce Černilov

Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Důležité odkazy

publikováno 4. 3. 2021

Odpady

publikováno 25. 4. 2024

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů

biologické odpady rostlinného původu

papír

plasty včetně PET lahví

Poválečná léta

publikováno 7. 1. 2021

Poválečná léta

Rok 1945

Dne 2. června se ubytoval v obci sovětský dělostřelecký oddíl, který se zdržel dva dny. Hned po osvobození se v obci rozběhl čilý ruch. Byl utvořen první místní národní výbor do jehož čela byl postaven dosavadní starosta Josef Hojný, čp. 200. Občané se snažili co nejdříve zahladit stopy napáchané válkou. Radost z osvobození kazila ta skutečnost, že i naše obec přinesla této válce také svou krvavou daň.

Směsný komunální odpad z domácností

publikováno 3. 1. 2024

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Provoz sběrného dvora

publikováno 25. 4. 2024

Provoz sběrného místa

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

Sběr použitého ošacení

publikováno 25. 4. 2024

Sběr použitého ošacení

DIAKONIE BROUMOV

Již 30 let realizuje Diakonie Broumov myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Pokud to bude možné, před darováním prohlédněte a vyřaďte věci, které již nejsou využitelné a musí se likvidovat na skládce. Jedná se především o bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů.

Jak správně třídit

publikováno 25. 4. 2024

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Vážení občané,

odpadové hospodářství všech obcí čeká v následujících letech nejedna zatěžkávací zkouška a každý z nás s ohledem na aktuální situaci asi tak nějak tuší, že bude třeba i v této oblasti šetřit. Hlavní určující silou je ZÁKON O ODPADECH, který jasně říká, že obce produkující nadlimitní množství směsných odpadů budou platit rok od roku více peněz za každou vytvořenou tunu odpadu.

Nebezpečný odpad

publikováno 16. 4. 2024

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Ztráty a nálezy

publikováno 22. 3. 2021

Ztráty a nálezy

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje také nálezy věcí (§1051-1062).

Hřbitovy

publikováno 25. 3. 2024

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2

Obec Černilov je provozovatelem i správcem těchto veřejných pohřebišť:

Stavebně-právní předpisy

publikováno 12. 3. 2021

Kde najdu nové právní předpisy pro úsek územního plánování a stavebního řádu?
Právní předpisy jsou umístěny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Povinné hlášení

publikováno 19. 2. 2024

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Dění v mikroregionu

publikováno 15. 3. 2022

Veškeré dění v mikroregionu sledujte na oficiálních stránkách mikroregionu Černilovsko

Březen 2022

Podpora a dotace

publikováno 7. 12. 2023

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

8. května 2023

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši 72 000 Kč.
Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství a odborný servis).

Změna platby od roku 2022

publikováno 20. 9. 2021

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Dřevo

publikováno 25. 4. 2024

Marius Pedersen recykluje vybrané dřevěné odpady nebo je využívá jako zdroj pro výrobu paliva.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 5. 5. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 516

Svoz nebezpečného odpadu na rok 2021

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 6. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 629

Marius Pedersen provede svoz nebezpečných odpadů dne 25. září 2021.

Změna v placení za odpady

publikováno 15. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 698

Dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou.

Svozový kalendář 2022

publikováno 14. 12. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 1385

Informace pro občany ke svozu komunálního odpadu v roce 2022

Poplatek za komunální odpad

publikováno 6. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 977

Poplatek za komunální odpad 2022, první svoz odpadu 12.1.2022

Informujeme občany, že od pondělí 10. 1. 2022 začínáme vybírat nový poplatek za komunální odpad. Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici.

Informace ke svozu popelnic

publikováno 14. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 917

Informace ke svozu popelnic pro občany, kteří vlastní popelnici o objemu 240 l

Nový sběr textilu

publikováno 1. 2. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 935

Informujeme o nových kontejnerech určených k druhotnému využití textilních materiálů v naší obci.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 18. 5. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 819

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 18. června 2022.

Informace pro občany k třídění odpadů

publikováno 30. 7. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 688

Informace pro občany k třídění odpadů - plasty

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 14. 11. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 545

Svoz nebezpečných odpadů v obci Černilov, Bukovina a Újezd

Odpady 2023

publikováno 4. 1. 2023

 • Lukáš Uhlík
 • 1072

Příspěvek občanů a vlastníků nemovitostí na nakládání (likvidace, separace) s veškerými odpady vzniklými v katastru obce v roce 2023

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

publikováno 27. 3. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 868

Vymáhání dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu

Svoz nebezpečných odpadů

publikováno 13. 4. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 429

Svoz nebezpečných odpadů

Recykluj mobil

publikováno 26. 4. 2023

 • Jana Žárská
 • 349

Během května 2023 sbíráme staré mobily k recyklaci.

Máte doma starý mobil, který nepotřebujete? Dejte mu druhou šanci a odevzdejte ho v Místní knihovně v Černilově. Staré mobily je možno zde odvevzdat od 3. do 31. 5. 2023. Poté vše předáme společnosti Remobil, která zajišťuje jejich recyklaci. Cílem kampaně je podporovat udržitelnou spotřebu, snižovat tvorbu odpadu a šetrně nakládat se zdroji.

Největší šikula

publikováno 5. 5. 2023

 • Dana Hoffmannová
 • 216

Dne 3. 5. 2023 proběhla na naší škole dovednostní soutěž Největší šikula. Pro žáky prvního stupně byly připraveny disciplíny hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl poměřit síly v následujících dovednostech: přišít knoflík, povléknout polštář a peřinu, roztřídit odpadky, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouci hřebík, zavázat tkaničky a navléknout korále. 

Zasedání obecního zastupitelstva

publikováno 25. 8. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 357

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Místní poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

publikováno 15. 9. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 985

Poplatek za odpadové hospodářství od roku 2024

Vánoční provozní doba úřadu

publikováno 5. 12. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 229

Změna provozní doby obecního úřadu

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 19. 10. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 356

Plánovaný svoz nebezpečného odpadu

Náhradní svoz komunálního odpadu

publikováno 1. 11. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 242

Náhradní svoz komunálního odpadu 2.11.2023