Nalezeno: 108 výsledků

Aktuální hlášení rozhlasu

24. 1. 2022

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 24. 01.2022

Hlášení z rozhlasu


Informujeme občany, že z důvodu karantény,  je od dnešního dne  uzavřena ordinace praktického lékaře pana MUDr.Obereitera.


Připomínáme občanům, že je na Obecním úřadu v Černilově vybírán místní poplatek ze psů. Poplatek činí 200 Kč ročně za psa a je splatný 31.3.2022. Poplatek je možné uhradit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce. V případě, že využijete možnosti uhradit poplatek bankovním převodem, uveďte do variabilního symbolu platby číslo popisné vašeho domu a do textu pro příjemce uveďte jméno plátce poplatku.


Ve čtvrtek 27.1.2022 přijede soukromá firma z Dolan, která bude prodávat jablka, zeleninu a brambory. Prodej se uskuteční v 11:00 hodin před obchodem Hruška.


Dne 3.2.2022 je plánovaná odstávka elektrické energie v obci Černilov. Odstávka bude od 7:30 do 15:30 hodin. Seznam popisných čísel najdete na webu obce nebo na nástěnce v budově Obecního úřadu. Zároveň informujeme, že teto den bude uzavřen obecní a stavební úřad, knihovna a pošta.


Vzhledem k velkému zájmu o cvičení pro nejmenší děti s rodiči v Kulturním a spolkovém domě v Černilově bude od středy od 26. 1. 2022 přidána ještě další hodina. Skupinky se tak rozdělí podle věku, aby bylo možné lépe přizpůsobit dětem program. Rozdělení je však jen orientační, pokud by vám časově nevyhovovalo, je samozřejmě možné přijít dle vašich možností.

Cvičení

pro děti 8 - 23 měsíců 15:00 - 16:00

pro děti 2 - 3 roky 16:15 - 17:15


Vstupné 50 Kč/rodina

Cvičení vedou zkušené lektorky Creato Linda a Petra
Stavební úřad

23. 12. 2021

Stavební úřad


Úřední hodiny:

Pondělí     8-12 a  13-17 hodin

Středa     8-12  a 13-17 hodin

Zastupitelstvo (vedení obce)

15. 12. 2021

Zastupitelstvo obce

Členy obecního zastupitelstva byli v komunálních volbách 5.10. a 6.10.2018 zvoleni:

Směsný komunální odpad z domácností

14. 12. 2021

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Zpravodaj

9. 12. 2021

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Bohuslav Horák

26. 10. 2021

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům, Černilov 215). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do zahraničí, nejprve do Německa a později do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života. Do své vlasti se již pak nikdy nepodíval. Zemřel ve Washingtonu D. C. v USA 13. 10. 1976.

Uzavření úřadu, knihovny, pošty

20. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 42

Informujeme občany, že z důvodu přerušení elektrické energie bude dne 3. února 2022 uzavřen obecní a stavební úřad, knihovna a pošta.

Informace ke svozu popelnic

14. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 97

Informace ke svozu popelnic pro občany, kteří vlastní popelnici o objemu 240 l

Místní poplatek ze psů

14. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 53

Připomínáme občanům Černilova, Újezdu a Bukoviny, že je na Obecním úřadu v Černilově vybírán místní poplatek ze psů.

Poplatek za komunální odpad

6. 1. 2022

 • Barbora Burdychová
 • 196

Poplatek za komunální odpad 2022, první svoz odpadu 12.1.2022

Informujeme občany, že od pondělí 10. 1. 2022 začínáme vybírat nový poplatek za komunální odpad. Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici.

Změna platby od roku 2022

20. 9. 2021

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Náhradní termín - kompostéry

21. 12. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 173

Oznamujeme občanům, že ti kteří nemohli z časových důvodů uzavřít smlouvu dne 20.12.2021, mají možnost využít náhradní termín 27.12.2021.

Vánoční a novoroční přání Obce Černilov

20. 12. 2021

 • Jana Žárská
 • 45

Pokojné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí, osobních a pracovních úspěchů v novém roce přeje Obec Černilov

Volby

3. 9. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční
v pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021.

Pečeme cukroví pro nemocnici a záchrannou službu

9. 12. 2021

 • Jana Žárská
 • 71

Domácí cukroví pro zaměstnance Fakultní nemocnice a Záchranné služby v Hradci Králové

Zaměstnanci nedaleké Fakultní nemocnice a Záchranné služby v Hradci Králové se rozhodně teď v práci nenudí, však všichni víme... Proto jsme se, díky iniciativě spřáteleného Zdravotního klauna Housky, rozhodli zkusit připravit alespoň pár krabiček domácího cukroví, které by zdravotníci mohli vzít svým rodinám domů. Budeme nesmírně rádi, když se přidáte. Stačí i malým příspěvkem vašeho cukroví. Vše vybíráme v zasedací místnosti Obecního úřadu v Černilově v mezaninu budovy (vedle účtárny) v pondělí od 8 do 18 hodin a v úterý od 8 do 15 hodin. Prosíme přineste cukroví zabalené tak, aby dobře zvládlo transport. Pak vše odvezeme do nemocnice. Velice děkujeme ?

nový článek

8. 12. 2021

 • Jana Horáková
 • 77

Nabídka pracovního místa

Výběrové řízení na obsazení funkce „odborný referent – účetní“

Nabídka práce

8. 12. 2021

 • začíná v - končí v

Obec hledá pracovníka na pozici odborný referent - účetní

Starosta obce Černilov vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obec

27. 4. 2021

Úvod

Pokud se vydáme jen pár kilometrů severovýchodně od města Hradce Králové, uvítá nás Černilov, největší obec v Královéhradeckém kraji. Černilov se vine v délce několika kilometrů podél Černilovského potoka. Je obklopen mírně zvlněnou zemědělskou krajinou a v případě dobré viditelnosti je odtud krásný rozhled do kraje až k hřebenům Krkonoš a  Orlických hor. K Černilovu patří také místní části Bukovina a Újezd.

Historie obce

7. 1. 2021

Úvod do historie obce

V místě vesnice Černilov, která se táhne do půlkruhu od západu k východu podél Černilovského potoka a je ve východní části mírně vyvýšena, bylo již v době bronzové sídliště.

Kontakty

8. 7. 2021

Obecní a stavební úřad Černilov: 

Adresa:
Obecní úřad Černilov
Černilov 310
503 43 Černilov

Úřední hodiny pro obecní úřad:
Pondělí    8-12 13-17
Úterý       8-12 13-15
Středa     8-12 13-17

Obecné vyhlášky

4. 3. 2021

obsah stránky

Info o obci

24. 2. 2021

Současnost obce Černilov

Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Prohlášení o přístupnosti

13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

8. 7. 2021

Kontakty:

Adresa:
Obecní úřad Černilov
Černilov 310
503 43 Černilov

Úřední hodiny pro obecní úřad:
Pondělí          8-12  a  13-17
Úterý               8-12  a  13-15
Středa             8-12  a  13-17

Povinně zveřejňované informace

15. 2. 2021

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

15. 2. 2021

Obec Černilov, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 128/200Sb. a na základě udělených souhlasů subjektů údajů.

Zastupitelstvo (vedení obce)

15. 12. 2021

Zastupitelstvo obce

Členy obecního zastupitelstva byli v komunálních volbách 5.10. a 6.10.2018 zvoleni:

Chci zařídit

4. 3. 2021

Na obecním úřadě si můžete zařídit:

 • Ověření podpisů
 • Czech Point
 • Evidence obyvatel - trvalé pobyty
 • Matrika - svatby, určení otcovství, změna jména a příjmení, vítání občánků, vysvědčení o právní způsobilosti, atd.
 • Kácení stromů
 • Zajištění hrobového místa
 • Rezervace víceúčelové síně, kulturního domu, sportovního areálu
 • Hlášení v místním rozhlase
 • Inzerce do zpravodaje

Elektronická podatelna

28. 1. 2021

Elektronická podatelna

Pro elektronickou komunikaci s Obecním úřadem Černilov je možné použít následující prostředky:

Služby a poplatky

18. 2. 2021

Ceník místních poplatků obce Černilov

Poplatek ze psa

Poplatník s trvalým pobytem

200 Kč/pes

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy

4. 3. 2021

Občanské průkazy a pasy 


Obecní úřad Černilov nevykonává agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Czech Point

8. 1. 2021

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. CZECH POINT má sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, nikoliv občan“. 

Veřejné zakázky

8. 7. 2021

Veřejné zakázky obce Černilov jsou uveřejněné na webových stránkách www.cernilov.profilzadavatele.cz.

Stavební úřad

23. 12. 2021

Stavební úřad


Úřední hodiny:

Pondělí     8-12 a  13-17 hodin

Středa     8-12  a 13-17 hodin

Události do roku 1914

22. 1. 2021

Přehled významných událostí z let 1228-1914

13. století

1228      zastavil král Václav II Černilov a Jásennou za 90 kop Hynkovi z Lípy.

1271      byl již v Černilově kostel a při něm plebán Vavřinec. 

1. světová válka

22. 1. 2021

1. světová válka

Rok 1915 - 4. října bylo v obci ubytováno 22 osob uprchlých z Haliče. Pro polské děti se zřídila polská třída v čp. 310. Vyučovala zde od 29. prosince polská učitelka. Zemřel pokrokový řídící učitel školy reformované Jan Rychetský, významný pěstitel ovocných stromů a včel. Zaváděl pokrokové myšlenky do zemědělství, například hnojení umělými hnojivy a pěstování cukrovky. Na státní půjčku válečnou upsala obec 400 K a na III. válečnou půjčku 5 000 K.

Meziválečné období

7. 1. 2021

Meziválečné období

Rok 1918

Po převratu následovalo vytvoření samostatného státu - Československé republiky. Událost přivítali občané hudbou, průvodem obcí. V tomto roce byli zajatí Rusové předáni vojenské správě. Obec prodala válečné půjčky v nominální hodnotě 15 400 Kč se ztrátou 4 620 Kč.

Poplatek za psa 2021

21. 1. 2021

 • Jana Žárská
 • 72

POPLATEK ZA PSA SPLATNÝ DO 31. 3. 2021

Tříkrálová sbírka 2021

21. 1. 2021

 • Jana Žárská
 • 61

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

nový článek

9. 2. 2021

 • Jana Žárská
 • 80

Kniha Královéhradecko z nebe

Průvod světýlek

4. 3. 2021

 • OI Admin
 • 103

Ve čtvrtek 25.11. jsme uvítali příchod Adventu do Černilova Cestou světýlek.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

25. 3. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 70

Elektrowin

Poděkování za sběr

14. 5. 2021

 • OI Admin
 • 116

Poděkování za sběr nepotřebných starých mobilních telefonů k recyklaci

Volná pracovní místa

26. 7. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 136

Volná pracovní místa pro terénní pečovatelskou a odlehčovací službu

Týden dobrých skutků

4. 8. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 172

Obec Librantice ve spolupráci s Hospůdkou na hřišti vás zvou na přátelské posezení - týden dobrých skutků

Zasedání obecního zastupitelstva

4. 8. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 131

Zasedání obecního zastupitelstva proběhne ve čtvrtek dne 19.8.2021 od 20:00 hod v KSD

Dětský den ve Výravě

16. 8. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 185

Obec Výrava srdečně zve na dětský den 2021, který proběhne dne 28.8.2021 od 15:00 hod na Hřišti

Svatováclavský koncert

6. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 79

Římskokatolická farnost Číbuz vás srdečně zve na tradiční Svatováclavský koncert.

Prodej pozemků v lokalitě Z9b "U Říhů" v k.ú. Černilov

7. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 529

Obec Černilov oznamuje, že dne 7. září 2021 zveřejnila záměr prodat pozemky v lokalitě Z9b "U Říhů" v k.ú. Černilov.

Hlasování do přenosné volební schránky

20. 9. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 119

Informace k hlasování do přenosné volební schránky

Den otevřených dveří

6. 10. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 95

Obecný zájem z.ú., Gen. Govorova 575, Smiřice Vás zve na den otevřených dveří.

Zasedání obecního zastupitelstva

14. 10. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 102

Zveme vás na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 25. října 2021 od 19:00 v KSD.

Paní Jana Kánská navštívila Černilov

26. 10. 2021

 • Jana Žárská
 • 107

V pátek 22. 10. 2021 navštívila Černilov paní Jana Kánská, dcera Milady a Bohuslava Horákových.

Černilovský Pomník padlým byl postaven před 100 lety

2. 11. 2021

 • Jana Žárská
 • 42

Černilovský Pomník padlým, který zde najdeme vedle budovy obecního úřadu, byl postaven před 100 lety, tedy v roce 1921.

Vánoční koncert

18. 11. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 103

Obec Výrava vás zve na vánoční koncert, který proběhne dne 11.12.2021 od 18:00 hod.

Projekt Krabice od bot

1. 12. 2021

 • Jana Žárská
 • 72

dárky pro děti ze sociálně slabých rodin

Do projektu Krabice od bot – vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin – se zapojujeme jako sběrné místo Knihovna Černilov už podesáté.  Je možné takto anonymně připravit dárek, který přinese někomu o Vánocích radost.  Letos lze nově také kromě dárků pro děti do 18 let,  připravit dárek i třeba pro maminku, tatínka nebo celou rodinu. Dárky, které ještě chybí, naleznete zde: https://www.krabiceodbot.cz/…/mistni-knihovna-v-cernilove/

Zkrácená provozní doba obecního úřadu

6. 12. 2021

 • Barbora Burdychová
 • 48

Informujeme občany, že dne 7.12.2021 bude Obecní úřad v Černilově otevřen do 12:00 hod.

Dětský den

12. 5. 2020

 • začíná v - končí v
 • Sportovní areál

Naše obec pořádá dětský den. Pro děti i rodiče jsou připraveny zábavné hry. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

Festiválek Černilovský dvůr

18. 5. 2021

 • začíná v - končí v
 • Kulturní a spolkový dům v Černilově

FESTIVÁLEK ČERNILOVSKÝ DVŮR letos můžete vložit do vašich diářů na sobotu 5. 6. 2021 od 16 hodin. Těšíme se vás Kulturní a spolkový dům v Černilově!

Letní kino Černilov

28. 6. 2021

 • začíná v - končí v
 • sportovní areál

Kino na kolečkách a obec Černilov vás zve na letní promítání ve sportovním areálu.

16. 7. 2021 - Bábovky (český film)

Sbírka materiální pomoci

28. 6. 2021

 • začíná v - končí v
 • Černilov 310

Mimořádná sbírka materiální pomoci pro Moravu

Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Černilov vyhlašuje sbírku materiální pomoci obcím postiženým tornádem.

Výstava pohádkových leporel

11. 10. 2021

 • začíná v - končí v

Výstava soutěžních leporel, která vytvořily děti z mateřských škol

Mateřské školy z Hradce Králové a okolí se zapojily do tvorby unikátního výtvarně-literárního díla.

Koncert klasické hudby

11. 10. 2021

 • začíná v - končí v
 • Víceúčelová obřadní síň

Zveme vás na unikátní koncert klasické hudby, který spojuje interprety a autory nesoucí jméno Petr a Pavel.

Český den s českými vlajkami

21. 10. 2021

 • začíná v - končí v

Zapojte se do akce Agentury Dobrý den Pelhřimov - do pokusu o vytvoření rekordu v počtu vyvěšených státních vlajek v den vzniku naší republiky!

Červené vlčí máky - sbírka pro Paměť národa

2. 11. 2021

 • začíná v - končí v
 • Místní knihovna v Černilově

Veřejnou sbírku se symbolem vlčího máku pořádá už sedmým rokem nezisková společnost Post Bellum. Připnutím červeného kvítku vyjadřujeme úctu lidem, kteří bojovali za svobodu a demokracii na válečných frontách 20. století, v odboji i novodobých válečných konfliktech.

Sázení nových stromů v Černilově 27. 11. 2021

24. 11. 2021

 • začíná v - končí v
 • plato na zadní silničce

Přijdte s námi vysázet nové stromy v Černilově

v sobotu 27. 11. 2021

sraz v 8 hodin u tzv. plata na zadní silničce, která vede od katolického kostela k Číbru, cca v polovině, na mapě zde: https://mapy.cz/s/renenelagu

Nabídka práce

8. 12. 2021

 • začíná v - končí v

Obec hledá pracovníka na pozici odborný referent - účetní

Starosta obce Černilov vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná vyhláška - 2010

Veřejná vyhláška vydaná formou opatření obecné povahy - změna č. 2 Územního plánu sídelního útrvaru Černilov 

OZV 2/2015 společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška 2/2015.

OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů

Místní poplatek ze psů 

OZV 2/2019 - užívání veřejného prostranství

Obec Černilov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

OZV č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zavedení místního poplatku za systém odpadového hospodářství

OZV č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Černilov