Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 46 výsledků

Dřevo

publikováno 25. 4. 2024

Marius Pedersen recykluje vybrané dřevěné odpady nebo je využívá jako zdroj pro výrobu paliva.

Odpady

publikováno 25. 4. 2024

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů

biologické odpady rostlinného původu

papír

plasty včetně PET lahví

Jak správně třídit

publikováno 25. 4. 2024

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Vážení občané,

odpadové hospodářství všech obcí čeká v následujících letech nejedna zatěžkávací zkouška a každý z nás s ohledem na aktuální situaci asi tak nějak tuší, že bude třeba i v této oblasti šetřit. Hlavní určující silou je ZÁKON O ODPADECH, který jasně říká, že obce produkující nadlimitní množství směsných odpadů budou platit rok od roku více peněz za každou vytvořenou tunu odpadu.

Provoz sběrného dvora

publikováno 25. 4. 2024

Provoz sběrného místa

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

Sběr použitého ošacení

publikováno 25. 4. 2024

Sběr použitého ošacení

DIAKONIE BROUMOV

Již 30 let realizuje Diakonie Broumov myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Pokud to bude možné, před darováním prohlédněte a vyřaďte věci, které již nejsou využitelné a musí se likvidovat na skládce. Jedná se především o bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů.

Nebezpečný odpad

publikováno 16. 4. 2024

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Hřbitovy

publikováno 25. 3. 2024

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2

Obec Černilov je provozovatelem i správcem těchto veřejných pohřebišť:

Největší šikula

publikováno 11. 6. 2024

 • Dana Hoffmannová
 • 47

Povinné hlášení

publikováno 19. 2. 2024

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Největší šikula

publikováno 22. 5. 2024

 • Dana Hoffmannová
 • 91

Vážení rodiče a přátelé dětí!

Pro žáky prvního stupně naší školy chystáme
dovednostní soutěž, ve které může vyniknout
každý šikulka.

Den Země

publikováno 24. 4. 2024

 • Dana Hoffmannová
 • 133

Den Země se každoročně koná 22. dubna a na celém světě se do různých aktivit podporujících ochranu životního prostředí zapojuje cca 1 miliarda lidí. My se rozhodli přispět úklidem obce.

Plánované omezení provozu skládky

publikováno 16. 4. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 172

Ukončení příjmu odpadu s obsahem azbestu (eternit).

Směsný komunální odpad z domácností

publikováno 3. 1. 2024

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Informace o komunálních odpadech

publikováno 4. 4. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 201

Zpracované informace za rok 2023 dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 4. 4. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 117

Svoz nebezpečného odpadu dne 27. dubna 2024

Podpora a dotace

publikováno 7. 12. 2023

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

8. května 2023

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši 72 000 Kč.
Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství a odborný servis).

Svozový kalendář 2024

publikováno 4. 1. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 432

Svozový kalendář komunálního odpadu pro rok 2024

Poplatky za komunální odpad

publikováno 3. 1. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 385

Informace k poplatkům za komunální odpad 2024

Vánoční provozní doba

publikováno 19. 12. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 258

Vánoční provozní doba obecního úřadu, sběrného dvora a knihovny

Vánoční provozní doba úřadu

publikováno 5. 12. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 229

Změna provozní doby obecního úřadu

Info o obci

publikováno 20. 4. 2023

Současnost obce Černilov

Černilov je největší obcí Královéhradeckého kraje. Nachází se cca 4 km severovýchodně od hranic krajského města, Hradce Králové. Obec Černilov tvoří místní části Černilov, Bukovina a Újezd. Celková výměra těchto tří katastrálních území je 2 574 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 250 m, nejvyšším bodem území je Tranecký kopec 274 m n. m.

Důležité odkazy

publikováno 4. 3. 2021

Odpady

publikováno 25. 4. 2024

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Druhy odpadů

biologické odpady rostlinného původu

papír

plasty včetně PET lahví

Poválečná léta

publikováno 7. 1. 2021

Poválečná léta

Rok 1945

Dne 2. června se ubytoval v obci sovětský dělostřelecký oddíl, který se zdržel dva dny. Hned po osvobození se v obci rozběhl čilý ruch. Byl utvořen první místní národní výbor do jehož čela byl postaven dosavadní starosta Josef Hojný, čp. 200. Občané se snažili co nejdříve zahladit stopy napáchané válkou. Radost z osvobození kazila ta skutečnost, že i naše obec přinesla této válce také svou krvavou daň.

Směsný komunální odpad z domácností

publikováno 3. 1. 2024

Směsný komunální odpad z domácností

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 obce Černilov řeší místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Provoz sběrného dvora

publikováno 25. 4. 2024

Provoz sběrného místa

Název místa odběru: 

Údržba obce Černilov

Adresa:

Černilov 34

PSČ:    

Sběr použitého ošacení

publikováno 25. 4. 2024

Sběr použitého ošacení

DIAKONIE BROUMOV

Již 30 let realizuje Diakonie Broumov myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Pokud to bude možné, před darováním prohlédněte a vyřaďte věci, které již nejsou využitelné a musí se likvidovat na skládce. Jedná se především o bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů.

Jak správně třídit

publikováno 25. 4. 2024

Proč a jak třídit odpad v Černilově

Vážení občané,

odpadové hospodářství všech obcí čeká v následujících letech nejedna zatěžkávací zkouška a každý z nás s ohledem na aktuální situaci asi tak nějak tuší, že bude třeba i v této oblasti šetřit. Hlavní určující silou je ZÁKON O ODPADECH, který jasně říká, že obce produkující nadlimitní množství směsných odpadů budou platit rok od roku více peněz za každou vytvořenou tunu odpadu.

Nebezpečný odpad

publikováno 16. 4. 2024

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

Ztráty a nálezy

publikováno 22. 3. 2021

Ztráty a nálezy

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje také nálezy věcí (§1051-1062).

Hřbitovy

publikováno 25. 3. 2024

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2

Obec Černilov je provozovatelem i správcem těchto veřejných pohřebišť:

Stavebně-právní předpisy

publikováno 12. 3. 2021

Kde najdu nové právní předpisy pro úsek územního plánování a stavebního řádu?
Právní předpisy jsou umístěny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Povinné hlášení

publikováno 19. 2. 2024

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Dění v mikroregionu

publikováno 15. 3. 2022

Veškeré dění v mikroregionu sledujte na oficiálních stránkách mikroregionu Černilovsko

Březen 2022

Podpora a dotace

publikováno 7. 12. 2023

Mikroregion obdržel podporu Královehradeckého kraje

8. května 2023

Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2023", evidovaného pod číslem 23RRD02-0032, a to ve výši 72 000 Kč.
Z této dotace se chystá zajištění strategického plánu rozvoje svého území, dále pořízení a úhrada výdajů za aktivity navazující a související s rozvojem svazku (poradenství a odborný servis).

Změna platby od roku 2022

publikováno 20. 9. 2021

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Dřevo

publikováno 25. 4. 2024

Marius Pedersen recykluje vybrané dřevěné odpady nebo je využívá jako zdroj pro výrobu paliva.

Vánoční provozní doba

publikováno 19. 12. 2023

 • Barbora Burdychová
 • 258

Vánoční provozní doba obecního úřadu, sběrného dvora a knihovny

Poplatky za komunální odpad

publikováno 3. 1. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 385

Informace k poplatkům za komunální odpad 2024

Svozový kalendář 2024

publikováno 4. 1. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 432

Svozový kalendář komunálního odpadu pro rok 2024

Informace o komunálních odpadech

publikováno 4. 4. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 201

Zpracované informace za rok 2023 dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 4. 4. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 117

Svoz nebezpečného odpadu dne 27. dubna 2024

Plánované omezení provozu skládky

publikováno 16. 4. 2024

 • Barbora Burdychová
 • 172

Ukončení příjmu odpadu s obsahem azbestu (eternit).

Den Země

publikováno 24. 4. 2024

 • Dana Hoffmannová
 • 133

Den Země se každoročně koná 22. dubna a na celém světě se do různých aktivit podporujících ochranu životního prostředí zapojuje cca 1 miliarda lidí. My se rozhodli přispět úklidem obce.

Největší šikula

publikováno 22. 5. 2024

 • Dana Hoffmannová
 • 91

Vážení rodiče a přátelé dětí!

Pro žáky prvního stupně naší školy chystáme
dovednostní soutěž, ve které může vyniknout
každý šikulka.

Největší šikula

publikováno 11. 6. 2024

 • Dana Hoffmannová
 • 47