• OI Admin

Novinky z volného času

Volný čas

aktualizace galerie: 10. 6. 2021

Festiválek Černilovský dvůr 2021

  • OI Admin
Literárně-hudební beseda Krajinou Karla IV.
Volný čas

aktualizace události: 10. 6. 2021

Literárně-hudební beseda Krajinou Karla IV.

  • začíná v - končí v
  • Kulturní a spolkový dům v Černilově
Program Klubu maminek Dvoreček na květen a červen 2021
Volný čas

aktualizace článku: 14. 5. 2021

Program Klubu maminek Dvoreček na květen a červen 2021

  • Jana Žárská
  • 2

aktualizace stránky: 15. 3. 2021

Spolek přátel Újezda

Spolek přátel Újezda vznikl jako spolek pro organizaci volnočasových sportovních, kulturních, výchovných, vzdělávacích, praktických aktivit pro děti, mládež i dospělé během celého roku se zaměřením na organizaci příležitostných akcí, schůzek, výprav, setkání, přednášek a her o víkendech, mimořádných prázdninách, svátcích a jiných dnech, popřípadě pořádání letních aktivit spojených s pobytem a životem v přírodě a ochranou přírody, na zálesácké, tábornické a indiánské dovednosti s využitím vesnických tradic a pamětí, na vytváření pozitivních vztahů k ostatním jednotlivcům. 

Obec Volný čas

aktualizace stránky: 13. 3. 2021

Ulita

Zapsaný spolek ULITA Černilov zastřešuje volnočasové aktivity pro veřejnost. Připravuje tradiční jednorázové akce během roku (ples, velikonoční jarmark, festival Černilovský dvůr, adventní trh, koncertní a divadelní představení...), pravidelné kurzy a kroužky pro veřejnost v Kulturním a spolkovém domě v Černilově a cvičení v tělocvičně Masarykovy jubilejní základní školy a v Sokolovně. Významnou součástí spolku je Klub maminek Dvoreček, který nabízí programy a setkávání pro rodiče s dětmi.

Obec Volný čas

aktualizace stránky: 12. 3. 2021

SDH Černilov

obsah stránky bude upraven

Obec Volný čas