Zastupitelstvo obce

Členy obecního zastupitelstva byli v komunálních volbách 5.10. a 6.10.2018 zvoleni:


Ing. Stanislav Javůrek
starosta

Pavlína Hofmanová
místostarostka

Ing. Miroslav Krsek
radní

Jaroslav Kudrnáč
radní

Vladimír Svíčka
radní

MUDr. Jan Doskočil

Ing. Vladislav Král

Mgr. Petra Kubařová

Jiří Prokeš

Ing. Petr Staša

Ing. Petra Stolínová

Kateřina Šimková

MUDr. Ondřej Šrámek

Jiří Štěnička

Zdeněk Vachek

KOMISE A VÝBORY

Finanční výbor

Ing. Eva Stolínová – předseda
MUDr. Jan Doskočil
MDDr. Ondřej Šrámek

Kontrolní výbor

Mgr. Petra Kubařová – předseda
Kateřina Šimková
Jiří Prokeš

Komise místní samosprávy Bukovina

Jana Svobodová - předseda 
Jiří Láník
Marek Moliš

Komise místní samosprávy Újezd

Vladimír Svíčka - předseda 
Miroslav Švestka
Ladislav Hájek
František Hušek

Stavební komise

Ing. Miroslav Krsek – předseda
Ing. Vladislav Král
Ing. Petr Staša
Vladimír Svíčka
Jiří Štěnička
Zdeněk Vachek
Pavlína Hofmanová
Ing. Stanislav Javůrek


TERMÍNY ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V ROCE 2021

Místo: Kulturní a spolkový dům Černilov

Čas:   zimní období 19 hodin, letní období 20 hodin

Den:   čtvrtek


Datum:    

 Termíny se budou odvíjet dle aktuální situace v rámci nařízení vlády.


aktualizováno: 5. 3. 2021 09:18, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

aktualizace stránky: 22. 9. 2021

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově 22.09.2021

Ve čtvrtek 23.9.2021 přijede soukromá firma z Dolan , která bude prodávat ovoce, zeleninu a brambory. Přijímá také  objednávky na brambory k uskladnění. Prodej se uskuteční v 11:00 hodin u obchodu Hruška.

Úřad

aktualizace stránky: 20. 9. 2021

Změna úhrady za odpady 2022

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Úřad Obec
Hlasování do přenosné volební schránky
Úřad

aktualizace článku: 20. 9. 2021

Hlasování do přenosné volební schránky

  • Barbora Burdychová
  • 22

aktualizace stránky: 3. 9. 2021

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční
v pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021.

Úřad

aktualizace stránky: 31. 8. 2021

Stavební úřad

Stavební úřad


Úřední hodiny:

Pondělí     8-12 a  13-17 hodin

Středa     8-12  a 13-17 hodin

Úřad

aktualizace stránky: 23. 8. 2021

Územní plánování

územní plán účinný od 26.12.2020

Územní plán je druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Úřad