Vítejte na stránkách obce Obec Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Na těchto stránkách naleznete, jaké odpady sbíráme, jakým způsobem, co se s nimi dále děje, jak se předchází vzniku odpadů, jaká je produkce a využití odpadů v obci a kolik to stojí. 

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Černilov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 6,83 t. Na každého obyvatele tak připadá 2,84 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba roby a želené rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje "Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí", které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 80,36 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 31 ks

Nebylo nutné vytěžit 4 004,19 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 150 krát.

Došlo také k úspoře 41 219,98 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 41220 krát.

Podařilo se recyklovat 3 932,09 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 162 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 138,55 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 24632 1€ mincí, nebo 168,15 kg hliníku, který by stačil na výrobu 11211 plechovek o objemu 0,33 l.

Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec Černilov vybrala ke spolupráci i kolektivní systém Asekol. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se rovněž dozvíte z enviromanetálního vyúčtování zpracovaného společností. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody,  okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

PRODUKCE 2021

Směsný komunální odpad

V roce 2021 se vyprodukovalo 514, 634 tun směsného komunálního odpadu. Občané měli uzavřenou smlouvu přímo se svozou firmou (od roku 2022 již není možné). Obec Černilov hradila směsný KO pouze po obci, a to v částce 600 622 Kč.

Tříděný sběr

Papír

49,74 tun

195 514 Kč

Plast

77, 707 tun

850 170 Kč

Sklo

43, 622 tun

40 508 Kč

Další produkce

Biologicky rozložitelný odpad

200, 15 tun

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel

500,77 tun

Beton

43,17 tun

Zemina a kamení

13,6 tun

Stavební materiály obsahující azbest

3, 46 tun

Železo a ocel

3,73 tun

Asfaltové směsi obsahující dehet

2,54 tun

Pneumatiky

3,03 tun

Objemný odpad

11,9 tun

Další vyprodukovaný odpad: kompozitní obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, směsné stavební a demoliční odpady, pesticidy, kyseliny, jedlý olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, textil, aj.

aktualizováno: 21. 4. 2022 10:13, Barbora Burdychová

Novinky z úřadu

aktualizace stránky: 23. 1. 2023

Aktuální hlášení místního rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu v Černilově  23.01.2023

Přijede soukromý prodejce z Dolan, který bude prodávat ovoce a zeleninu. Prodej se uskuteční ve čtvrtek v 11:00 hodin u obchodu Hruška.

Úřad
Výběrové řízení na obsazení místa
Úřad

aktualizace článku: 18. 1. 2023

Výběrové řízení na obsazení místa

  • Barbora Burdychová
  • 69

aktualizace stránky: 9. 1. 2023

Přijaté dotace

Modernizace veřejného osvětlení v obci Černilov

6. ledna 2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce spočívající ve výměně a doplnění 290 kusů svítidel.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: Národní plán obnovy – komponenta 2.2.2 realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení    
Aktivita programu: Výzva NPO č. 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení
Číslo rozhodnutí: MPO 97415/2022
Termín zahájení projektu: 10. 5. 2022
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Celková výše dotace: 2 203 500,- Kč 
Celkové náklady projektu: 3 472 025,- Kč

Úřad
Odpady 2023
Úřad

aktualizace článku: 4. 1. 2023

Odpady 2023

  • Lukáš Uhlík
  • 295
Místní poplatek za psa
Úřad

aktualizace článku: 2. 1. 2023

Místní poplatek za psa

  • Barbora Burdychová
  • 150

aktualizace stránky: 2. 1. 2023

Krizové řízení

Krizová karta obce

  ernilov ernilov (PDF, 276 kB)

Úřad