Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

datum vyvěšení: 14.10.2021 - datum svěšení: 01.11.2021

značka: 2047/21/OÚ, původce: ČEZ, Typ: Upozornění

Vyzýváme tímto vlastníky a uživatele nemovitosti, přes něž vede nadzemní elektrické vedení k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Záměr pronajmout část nebytového prostoru v obci Bukovina č.p. 55

datum vyvěšení: 12.10.2021 - datum svěšení: 29.10.2021

značka: 2021/21/OÚ, původce: Obec Černilov, Typ: Záměr obce pronajmout

Záměr pronajmout část nebytového prostoru v obci Bukovina č.p. 55. Jedná se o sál a sklad.

Záměr pronajmout část nebytového prostoru v Černilově č.p. 38, restauraci s příslušenstvím

datum vyvěšení: 12.10.2021 - datum svěšení: 29.10.2021

značka: 2020/21/OÚ, původce: Obec Černilov, Typ: Záměr obce pronajmout

Záměr pronajmout část nebytového prostoru v obci Černilov č.p. 38 - restauraci s příslušenstvím

Pozvánka na zasadání OZ

datum vyvěšení: 11.10.2021 - datum svěšení: 27.10.2021

značka: -, původce: Obec Černilov, Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva

Pozvánka na zasadání OZ

datum vyvěšení: 11.10.2021 - datum svěšení: 27.10.2021

značka: -, původce: Obec Černilov, Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva

Výsledky otevírání obálek - prodej zasíťovaných pozemků - Obec Černilov - lokalita Z9b U Říhů

datum vyvěšení: 08.10.2021 - datum svěšení: 25.10.2021

značka: 1742/21/OÚ, původce: Obec Černilov, Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek

Výsledky otevírání obálek ze dne 7. října 2021, prodej zasíťovaných pozemků v obci Černilov - lokalitě Z9b U Říhů

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

datum vyvěšení: 14.09.2021 - datum svěšení: 02.01.2023

značka: 1783/21/OÚ, původce: Ministerstvo zemědělství, Typ: Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov 2021 - ŘKF Černilov

datum vyvěšení: 27.08.2021 - datum svěšení: 27.08.2024

značka: DOT 11/2021, původce: Obec Černilov, Typ: Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 200 tis. Kč na opravu varhan v kostele Nalezení sv. Štěpána (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 2/2021 A10 z 19. 8. 2021)

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černilov - OCH ČK

datum vyvěšení: 02.06.2021 - datum svěšení: 02.06.2024

značka: DOT 07/2021, původce: Obec Černilov, Typ: Smlouvy - dotace z rozpočtu

Smlouva o poskytnutí dotace v částce 70 tis. Kč na provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci a Domova sv. Josefa v Žirči (schváleno zastupitelstvem obce č. usnesení 1/2021 A12 z 27.5.2021)
aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54, Martin Stránský