Prostory Kulturního a spolkového domu využívají aktuálně tyto subjekty:

 • Obec Černilov,
 • Místní knihovna,
 • Mikroregion Černilovsko,
 • Masarykova jubilejní a základní škola,
 • Klub dobré pohody (senioři),
 • Klub maminek Dvoreček,
 • Ulita Černilov, zapsaný spolek,
 • Fotbalový klub Černilov,
 • Klub patchworku,
 • Sbor českobratrské církve evangelické,
 • Církev adventistů sedmého dne,
 • Hana Medková - celoroční kurzy hry na kytaru,
 • Kateřina Vejsová - cvičení jógy,
 • Helena Valachová - balet pro děti,
 • další jednotlivci.

Spolková činnost:

 • KLUB MAMINEK DVOREČEK
  otevřený klub pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti v předškolním věku z mikroregionu Černilovsko (socializace předškolkových dětí, vzdělávání a svépomocné aktivity pro rodiče na mateřské dovolené, kroužky pro děti a rodiče, akce pro rodiny).
 • KLUB DOBRÉ POHODY - SENIORKLUB
  Pravidelná odpolední setkávání pro seniory. Otevřený klub s programem a pohoštěním, Každý týden cvičení Pillates pro seniorky.
 • SETKÁVÁNÍ SPOLKŮ

Vzdělávací činnost:

 • VOLNOČASOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY - Paličkování pro děti i dospělé, patchwork, háčkování, keramický a výtvarný kroužek pro děti, joga a zdravotní cvičení
 • PŘEDNÁŠKOVÉ VEČERY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST - cestopisné a vzdělávací přednášky

Sportovní činnost:

 • cvičení pillates,
 • zdravotní cvičení,
 • pillates seniorky,
 • rytmické cvičeníčko pro nejmenší děti a rodiče,
 • rytmické cvičení pro děti 3 - 4 roky,
 • rytmika pro děti 4 - 6 let,
 • taneční kroužek/balet pro školkové děti

Samospráva:

 • pravidelná zasedání obecního zastupitelstva,
 • volební místnost,
 • vítání občánků
 • svatby
aktualizováno: 14. 5. 2021 12:53, Jana Žárská

Novinky z obce

Zasedání obecního zastupitelstva
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Zasedání obecního zastupitelstva

 • Barbora Burdychová
 • 24
Upozornění k odstranění stromoví
Obec

aktualizace článku: 14. 10. 2021

Upozornění k odstranění stromoví

 • Barbora Burdychová
 • 36

aktualizace stránky: 7. 10. 2021

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům, Černilov 215). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do zahraničí, nejprve do Německa a později do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života. Do své vlasti se již pak nikdy nepodíval. Zemřel ve Washingtonu D. C. v USA 13. 10. 1976.

Obec
Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka
Obec

aktualizace události: 5. 10. 2021

Odhalení pamětní desky Bohuslava Horáka

 • začíná v - končí v
 • Kulturní a spolkový dům v Černilově

aktualizace stránky: 22. 9. 2021

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec

aktualizace stránky: 20. 9. 2021

Změna úhrady za odpady 2022

Vážení občané, jistě jste zaznamenali v médiích informaci, že od letošního roku dochází ke změnám v systému odpadového hospodářství. Nově, již není možné, aby občané sami uzavírali smlouvu napřímo se svozovou firmou (tak jak to bylo dosud), ale nově přebírá zodpovědnost za celé odpadové hospodářství obec. V souladu s novým zákonem o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Černilov na svém květnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově tedy bude obec vybírat tzv. „poplatek za odpady“, vaše smlouvy se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. již nebudou pro další rok obnoveny. Vyhláška je zveřejněna na webu obce v sekci Úřad/Odpady.

Úřad Obec