Prostory Kulturního a spolkového domu využívají aktuálně tyto subjekty:

 • Obec Černilov,
 • Místní knihovna,
 • Mikroregion Černilovsko,
 • Masarykova jubilejní a základní škola,
 • Klub dobré pohody (senioři),
 • Klub maminek Dvoreček,
 • Ulita Černilov, zapsaný spolek,
 • Fotbalový klub Černilov,
 • Klub patchworku,
 • Sbor českobratrské církve evangelické,
 • Církev adventistů sedmého dne,
 • Hana Medková - celoroční kurzy hry na kytaru,
 • Kateřina Vejsová - cvičení jógy,
 • Helena Valachová - balet pro děti,
 • další jednotlivci.

Spolková činnost:

 • KLUB MAMINEK DVOREČEK
  otevřený klub pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti v předškolním věku z mikroregionu Černilovsko (socializace předškolkových dětí, vzdělávání a svépomocné aktivity pro rodiče na mateřské dovolené, kroužky pro děti a rodiče, akce pro rodiny).
 • KLUB DOBRÉ POHODY - SENIORKLUB
  Pravidelná odpolední setkávání pro seniory. Otevřený klub s programem a pohoštěním, Každý týden cvičení Pillates pro seniorky.
 • SETKÁVÁNÍ SPOLKŮ

Vzdělávací činnost:

 • VOLNOČASOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY - Paličkování pro děti i dospělé, patchwork, háčkování, keramický a výtvarný kroužek pro děti, joga a zdravotní cvičení
 • PŘEDNÁŠKOVÉ VEČERY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST - cestopisné a vzdělávací přednášky

Sportovní činnost:

 • cvičení pillates,
 • zdravotní cvičení,
 • pillates seniorky,
 • rytmické cvičeníčko pro nejmenší děti a rodiče,
 • rytmické cvičení pro děti 3 - 4 roky,
 • rytmika pro děti 4 - 6 let,
 • taneční kroužek/balet pro školkové děti

Samospráva:

 • pravidelná zasedání obecního zastupitelstva,
 • volební místnost,
 • vítání občánků
 • svatby
aktualizováno: 14. 5. 2021 12:53, Jana Žárská

Novinky z obce

Sbírka materiální pomoci
Úřad Obec Volný čas

aktualizace události: 28. 6. 2021

Sbírka materiální pomoci

 • začíná v - končí v
 • Černilov 310

aktualizace stránky: 24. 6. 2021

Zpravodaj

Zpravodaj Černilovsko vydává obecní úřad v Černilově pro členské obce Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a jejich místní části. Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu 1.900 výtisků, které jsou doručeny téměř do všech domácností v Mikroregionu Černilovsko.

Obec

aktualizace stránky: 8. 6. 2021

Bohuslav Horák

Bohuslav Horák

(22. 2. 1899 Černilov – 13. 10. 1976 Washington, USA)

Bohuslav Horák se narodil v bývalé evangelické škole v Černilově 22. 2. 1899 (dnes Kulturní a spolkový dům). Působil jako redaktor Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil s Miladou, rozenou Královou. Ta se v roce 1950, již jako JUDr. Milada Horáková, stala obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do USA, kde v nucené emigraci prožil zbytek života.

Obec
DateTimeOriginal - 2021-04-22 08:24:20
Obec

aktualizace galerie: 7. 6. 2021

Masarykova jubilejní základní škola jaro 2021

 • Jana Žárská

aktualizace stránky: 3. 6. 2021

Statistické informace

Obecní znak

Obecní vlajka

Obec
Hospodaření obce 2020
Obec

aktualizace článku: 31. 5. 2021

Hospodaření obce 2020

 • Jana Horáková
 • 31